Suomi / English / Svenska

Tampereen yliopisto

Viisivuotinen professuuri Pohjois-Amerikan tutkimukseen

500.000


World Childhood Foundation

USD 200,000

162.959,34


Satamajäänsärkijä S/S Turso

Entisöimisprojekti

75.000


Tero Saarinen Company

25.000


Kasvatustieteen tohtoriopiskelija Tanja Hautala

20.000


Kasvatustieteen tohtoriopiskelija Kaarina Winter

20.000


Christine ja Göran Schildtin säätiö

20.000


Sotainvalidien veljesliiton tuki- ja perinnesäätiö

Eljas Erkon rahasto

10.000


Balettitanssija Minna Tervamäen projekti

8.000