Suomi / English / Svenska

MYÖNNETYT AVUSTUKSET 2005

678 000 € + 200 000 USD

Tampereen yliopisto

Viisivuotinen professuuri Pohjois-Amerikan tutkimukseen

500 000


World Childhood Foundation

Myöntö: 200 000 USD


Satamajäänsärkijä S/S Turso

Entisöimisprojekti

75 000


Tero Saarinen Company

25 000


Tanja Hautala

kasvatustieteen tohtoriopiskelija

20 000


Kaarina Winter

kasvatustieteen tohtoriopiskelija

20 000


Christine ja Göran Schildtin säätiö

20 000


Sotainvalidien veljesliiton tuki- ja perinnesäätiö

Eljas Erkon rahasto

10 000


Balettitanssija Minna Tervamäki

8 000