Suomi / English / Svenska

Villa Lanten sivistysrahasto

100.000


World Childhood Foundation

USD 100,000

81.419


Krigsinvalidernas brödraförbunds stöd- och traditionsstiftelse

Eljas Erkkos fond

25.000