Suomi / English / Svenska

BEVILJADE BIDRAG 2004

125.000 € + 100.000 USD

Villa Lanten sivistysrahasto

100.000


World Childhood Foundation

100.000 USD


Krigsinvalidernas brödraförbunds stöd- och traditionsstiftelse

Eljas Erkkos fond

25.000