Suomi / English / Svenska

k_19

Styrelsen vid Finlands Rooman-instituutti som upprätthåller stiftelsen Institutum Romanum Finlandie beslöt år 2004 att hedra institutets 50-årsdag genom att grunda en fond under namnet “Villa Lanten sivistysrahasto”.

Fondens syfte är att förstärka kännedomen om de europeiska rötterna bland olika medborgargrupper och därigenom främja den europiska integrationen i större utsträckning. Med fondens avkastning förverkligas spridningen av kännedom om det romerska kulturarvet bland den finska nationen.

Jane och Aatos Erkkos stiftelses bidrag var 100 000 euro.

Läs mer..