Suomi / English / Svenska

BEVILJADE BIDRAG 2005

678.000 € + 200.000 USD

Tammerfors universitet

Femårig professur för nordamerikansk forskning

500.000


World Childhood Foundation

200.000 USD


Hamnisbrytaren S/S Turso

Restaureringsprojekt

75.000


Tero Saarinen Company

25.000


Tanja Hautala

20.000


Christine och Göran Schildts stiftelse

20.000


Kaarina Winter

20.000


Krigsinvalidernas brödraförbunds stöd- och traditionsstiftelse

Eljas Erkkos fond

10.000


Balettdansösen Minna Tervamäki

8.000