Suomi / English / Svenska

Tammerfors universitet

Femårig professur för nordamerikansk forskning

500.000


World Childhood Foundation

USD 200,000

162.959,34


Hamnisbrytaren S/S Turso

Restaureringsprojekt

75.000


Tero Saarinen Company

25.000


Tanja Hautala

doktorandstuderande inom beteendevetenskapliga ämnen

20.000


Christine och Göran Schildts stiftelse

20.000


Kaarina Winter

doktorandstuderande inom beteendevetenskapliga ämnen

20.000


Krigsinvalidernas brödraförbunds stöd- och traditionsstiftelse

Eljas Erkkos fond

10.000


Balettdansösen Minna Tervamäkis projekt

8.000