Suomi / English / Svenska

k_5

Christine och Göran Schildts stiftelse koncentrerar på främjande av Medelhavsområdets kultur och att göra denna känd i Finland samt att göra den finländska kulturen känd i Medelhavsländerna, framför allt i Grekland.Stiftelsen arrangerade utställningen ”Athos – Klosterliv på Det Heliga Berget” vid Villa Schildts museum sommaren 2005 i Ekenäs samt i Konstmuseet Tennispalatset från augusti 2006 till januari 2007.

Jane och Aatos Erkkos stiftelses bidrag var 20 000 euro.

Läs mer..