Suomi / English / Svenska

Jane och Aatos Erkkos stiftelse har donerat en femårig professur till Tammerfors universitet för att utveckla den mångvetenskapliga nordamerikanska studiehelheten. Erkko-professuren kommer att grundas vid historievetenskapliga fakulteten vid Tammerfors universitet.

Till den nordamerikanska forskningens professor utnämndes PhD Katri K. Sieberg. Hon håller sitt installationsföredrag onsdagen den 28.3.2007.

Donationernas värde uppgår till 500 000 euro.