Suomi / English / Svenska

BEVILJADE BIDRAG 2006

3.531.000 € + 41.000 USD

Helsingfors universitet

Institutet för molekylärmedicin

2.500.000


Erkkola

Anskaffad för Tusby kommun till kulturbruk, 550.000 €, bidrag till restaureringsarbetet beviljat om 75.000 €

625.000


World Childhood Foundation

150.000


Alexandrias bibliotek

Forskning

130.000


Hamnisbrytaren S/S Turso

Restaureringsprojekt

50.000


American Scandinavian Foundation

41.000 USD. Spring Gala Dinner.


Kymmenedalens yrkeshögskola

Sjöfartsskolan i Kotka och utbildningens historia åren 1868–2008

16.000


Tullstyrelsen

Införskaffning av knarkhundar

15.000


Tero Saarinen Company

15.000


J.H. Erkkos minnesår 2006

10.000


Sinfoninen Puhallinorkesteri Sisu ry

Bidrag till Sinfoninen Puhallinorkesteri Sisu ry:s verksamhet

10.000


Krigsinvalidernas brödraförbunds stöd- och traditionsstiftelse

Eljas Erkkos fond

10.000