Suomi / English / Svenska

Helsingfors universitet

Institutet för molekylärmedicin

2.500.000


Erkkola

Anskaffad för Tusby kommun till kulturbruk, 550.000 euro, bidrag till restaureringsarbetet beviljat om 75.000 euro

625.000


World Childhood Foundation

150.000


Alexandrias bibliotek

Forskning

130.000


Hamnisbrytaren S/S Turso

Restaureringsprojekt

50.000


American Scandinavian Foundation

Spring Gala Dinner, USD 41,000

32.718,80


Kymmenedalens yrkeshögskola

Sjöfartsskolan i Kotka och utbildningens historia åren 1868–2008

16.000


Tullstyrelsen

Införskaffning av knarkhundar

15.000


Tero Saarinen Company

15.000


J.H. Erkkos minnesår 2006

10.000


Sinfoninen Puhallinorkesteri Sisu ry

Bidrag till Sinfoninen Puhallinorkesteri Sisu ry:s verksamhet

10.000


Krigsinvalidernas brödraförbunds stöd- och traditionsstiftelse

Eljas Erkkos fond

10.000