Suomi / English / Svenska

k_3

Stiftelsen har beviljat ett bidrag till Alexandrias stads enda medeltida bibliotek som bibehållits, för att rädda, bevara och öppna bibliotekets kulturarv för forskare. Projektet innefattar skapandet av en vetenskaplig förteckning över materialet, en kulturhistorisk forskning samt byggandet av den infrastruktur som forskningen kräver. Detta innebär konservering av skrifterna i biblioteket och lagring på vederbörligt sätt samt materialets konvertering i digitalt format till ett digitalbibliotek.

När grundförutsättningarna är i ordning kommer finländska forskare tack vare detta projekt att ha företräde till forskning och publikation av detta hittills okända material.

Projektet stöds med 130 000 euro.

Läs mer..