Suomi / English / Svenska

Stiftelsen har beviljat det hittills största bidraget till ett internationellt molekylärmedicinskt forskningscenter som kommer att grundas i anknytning till Helsingfors universitet. Forskningscentret kommer att utvecklas till en internationell toppenhet som kommer att sysselsätta cirka 200 av de främsta forskarna inom branschen. Forskningen kommer att koncentreras bland annat till att utreda uppkomstfaktorerna bakom cancer.

Institutet kommer att inleda sin verksamhet under år 2007.

Bidragets totala belopp uppgår till 2 500 000 euro.