Suomi / English / Svenska

k_35

Stiftelsen har beviljat ett bidrag till Finlands Tullstyrelse för införskaffning av knark- och cigarretthundar i brottsförebyggande syfte.

I Tullens arbete för förebyggande och avslöjande av narkotikabrott används knarkhundar som årligen gör cirka 20 000 kontroller. Med bidraget kan tullen skaffa och skola två knarkhundar samt låta trycka engelskspråkiga samlarkort om knarkhundar som används i upplysningsarbetet.

Bidraget är 15 000 euro.