Suomi / English / Svenska

Jane och Aatos Erkkos stiftelse har beviljat bidrag för arbetet som utförs av akademiforskare Hannes Lohi och forskningsgruppen för hundgenetik åren 2008–2011.

I och med att hundens genetiska arvsmassa blivit sekvenserad och därigenom gett möjligheter till många nya genetiska upptäckter, används hunden som en modell för forskning kring människosjukdomar. Detta eftersom hunden är det djur som efter människan har flest genetiska sjukdomar.

Det finländska forskningsprojektet är betydelsefullt internationellt sett och det både stärker och breddar forskningsprogrammet inom molekylvetenskap och genforskningen i allmänhet i Finland.

Stiftelsens bidrag uppgick till 190 000 euro.

Läs mer…