Suomi / English / Svenska

Jane och Aatos Erkkos stiftelse har beviljat bidrag till den finländska organisationen Youth For Understandings forskningsprojekt ” Hemma i världen – Youth For Understanding – organisationen som föregångare för internationalisering i Finland 1958–2008.

Arkivmaterialet som Finlands Youth For Understanding har överlämnat till Nationalarkivet ligger till grund för en illustrerad historik som utges med anledning av organisationens 50-årsjubileum.

Nationalarkivet stöder projektet och har förbundit sig till att understöda det genom att ge lov att forska i materialet och ge forskaren tillgång till lokaler inklusive utrustning.

Forskningen kommer att genomföras åren 2008–2011.

Bidraget som innefattar forskarens stipendium samt publikationskostnaderna uppgår till 80 000 euro.

Läs mer…