Suomi / English / Svenska

Jane och Aatos Erkkos stiftelse har beviljat bidrag till stödorganisationen Friends of the Sibelius Academy för inledande av verksamhet i USA.

Syftet med den icke-vinstdrivande organisationens verksamhet är att samla in pengar för finansiering av Sibelius-Akademins samarbetsprojekt mellan musikinstitut, orkestrar och övriga konstinstitut i Finland och USA. Verksamheten innefattar bland annat student- och lärarutbytesprogram, forsknings- och utvecklingsprojekt samt konstnärliga samarbetsprojekt och kulturella exportprojekt.

De första samarbetsprojekten har redan genomförts med Juilliard School of Music, New York University och New York Philharmonics.

Det officiella inledandet av organisationens verksamhet firades genom en konsert av Sibelius-Akademins Symfoniorkester, som leddes av Esa-Pekka Salonen. Konserten hölls i Los Angeles i oktober 2007.

Stiftelsens bidrag är 40 000 euro.

Läs mer…