Suomi / English / Svenska

Forskarbesök i utlandet samt föreläsningar vid Tokyo och Kyoto universitet i november 2007. Forskarbesök i USA, april 2008.

Bidraget uppgår till 5 120 euro.