Suomi / English / Svenska

I forskningen betraktas på ett centralt sätt presidentens maktutövningsformer och -stil samt på vilket sätt presidenten lyckades övertala den övriga makthavande eliten att stödja sina beslut i nationella krissituationer.

Med hjälp av en inofficiell maktanalys eftersträvar forskningen att granska presidentens relation till de övriga statliga organen samt beslutsfattandesystemets effektivitet och utveckling. Till slut dryftas systemets inverkan på parlamentarismen och demokratin.

Forskningen utförs av PM Päivi Tiikkainen som anställts på heltid av Helsginfors universitet. Handledarna för forskningsarbetet är högsta förvaltningsdomstolens president, JD och PD Pekka Hallberg, professor i statskunskap vid Helsingfors universitet, emeritus Tuomo Martikainen och professor i statskunskap vid Åbo universitet, emeritus Jaakko Nousiainen. Arvoden till dessa handledare bekostas av Jane och Aatos Erkos stiftlese.

Forskningen pågår under perioden 1.3.2007-28.2.2008 och koordineras av K.J. Ståhlbergs stiftelse.

Bidraget uppgår till 76 835 euro.