Suomi / English / Svenska

Professorstjänsten fokuserar på sådana forskningsteman för kultur och samhälle som är av aktuell betydelse med tanke på rättvisan i samhället och välfärdssamhällets framtid. Tyngdpunkten för tjänsten ligger i forskningen på frågor kring rättvisan i samhället.

Av den professor som föreslås till tjänsten krävs en framträdande internationell forskarkarriär. Tjänsten meddelas på internationell nivå. Tjänsteperioden är tidsbunden, vanligtvis ett år. Direktionen för forskarkollegiet kan också föreslå en längre tjänsteperiod.

Donationen uppgår till totalt 2 920 000 euro.