Suomi / English / Svenska

BEVILJADE BIDRAG 2008

283.550 €

HUKS ögonklinik

Anskaffning av laserinstrument för behandling av näthinnesjukdom

92.700


Hamnisbrytaren S/S Turso

Restaureringsprojekt

80.000


J.H. Erkkos författarhem Erkkola, Tusby

Restaurering

75.000


Helsingfors mödrahem

Förnyande av adb-utrustning

20.000


M.A. Kaarina Marianne Wargelin

Undersökning om hur amerikafinländarnas identitet har utvecklats, bevarats och förändrats under tiden 1850–2000, doktorsavhandling

10.850


Galleria Norsu

Föreningen för nytt konsthantverk, bidrag till den internationella SOFA mässan i Chicago 2008

5.000