Suomi / English / Svenska

Anskaffning av laserinstrument för behandling av näthinnesjukdom till HUKS ögonklinik.

Man har gjort betydande framsteg i utvecklingen av laserinstrument i och med att man har utvecklat ett instrument, med vilket man kan göra multipla laserbehandlingar. Instrumentet bränner det utvalda området i ögonbottnen mellan 2 och 49 gånger i följd med mycket kort intervall. Detta sparar mycket tid, både på vårdenheten och för patienten i fråga.

Ökningen i antalet personer som lider av diabetes betyder att även behovet av behandling ökar. Omfattande laserbehandling behövs även för vård av neovaskulärt glaukom hos äldre patienter som förorsakas av proppar i blodkärlen i ögonbottnen som leder till kärlnybildning och i värsta fall till totalt blindhet.

Bidraget uppgår till 92 700 euro.