Suomi / English / Svenska

Doktorsavhandlingen Beyond the Atlantic; Identity Borders and the Finnish American Diaspora, 1850−2000.

I sin doktorsavhandling för Tammerfors universitet undersöker Marianne Wargelin hur amerikafinländarnas identitet har utvecklats, bevarats och förändrats på lång sikt.

Syftet med avhandlingen var att kartlägga hur identiteten kommer till uttryck via olika typer av kulturella alster, som har uppstått bland finländarna i Amerika under de senaste hundra åren.

Denna avhandling är det första engelskspråkiga verket som behandlar de faktorer och fenomen, som gör att de finländska emigranternas identitet har bevarats från år till år.

Bidraget uppgår till 10 850 euro.