Suomi / English / Svenska

BEVILJADE BIDRAG 2009

2.688.000 € (summan kan innehålla beviljade bidrag som inte ännu publicerats)

Professor Anu Wartiovaara

Helsingfors universitet

Forskningsprojektet som fokuserar sig på mitokondriesjukdomar hos barn

1.625.000


Professor Kai Kaila

Helsingfors universitet

Prematur och nyfödda barns hjärnforskning

360.000


Tammerfors universitet

Summer School -forskarseminarier inom ramen för Erkko-professuren 2010–2011

210.000


Hamnisbrytare S/S Turso

Restaureringsprojekt

175.000


Forum Marinum

Utarbetande av principer för dokumentation av historiskt betydande fartyg 2008–2010

88.000


Vesa Oja

Sammanställande av en dokumentarisk fotoutställning och ett fotografiskt verk som skildrar folk av finskt ursprung i Nordamerika (Finglish)

53.500


Restaurering av fyren Märket

50.000


Helsingfors internationella balettävling 2009

20.000


Finlands biblioteksmuseiförening rf

Verksamhetsunderstöd och sammanställande av en fotoutställning

10.000


Euroopan Kulttuurisäätiön Suomen Osasto

Understöd av jubileumsverksamhet och jubileumspublikation

5.000


Kanadan Länsirannikon Korsukuoro

Understöd av Finlandsturné i August 2009

5.000


FD Juhani Koivisto

Operadirektör Alfons Almis biografi

5.000


Kuopion Musiikinystäväin Yhdistys ry

Understöd av Kuopios XI natiolennalla violintävling

5.000


Erkko-gymnasiet i Orimattila

Stipendier

4.500


Balettdansös Lilli Dahlberg

Deltagande i kurs på balettskolan i Boston

4.000


Försvarsutbildningsföreningen

Understöd av försvarsmusikkårer

3.000