Suomi / English / Svenska

Pressmeddelande:

Jane och Aatos Erkkos stiftelse stödjer mitokondrieforskning

Jane och Aatos Erkkos stiftelse har beviljat ett mitokondrieforskarteam från Helsingfors fem års finansiering, sammanlagt 1,62 miljoner euro, för forskning i metabola sjukdomar hos barn. Inom forskningsprogrammet för molekylär medicin vid Biomedicum-Helsinki, Helsingfors universitet, fokuserar samarbetet mellan professor Anu Wartiovaaras, barnneurolog, medicine doktor Tiina Tynis och akademiforskare Brendan Battersbys forskningsteam på forskning i orsakerna till svåra metabola sjukdomar hos barn.

Störd energiomsättning beror på funktionsfel i mitokondrierna och är den vanligaste bakomliggande orsaken till ärftliga barndomssjukdomar som drabbar flera organ. Inom forskningsprojektet som stöds av Jane och Aatos Erkkos stiftelse studeras bland annat orsakerna till sjukdomar i centrala nervsystemet och hjärtmuskeldegeneration på molekylnivå. Därtill utreds de grundläggande mekanismer som inverkar på uppkomsten av mitokondriesjukdomar i olika vävnader samt sjukdomarnas ärftlighet. Med betydande understöd från Erkkos stiftelse tar forskningskonsortiet fram diagnostik för nya sjukdomar med en tidigare okänd bakgrund samt sjukdomsmodeller som möjliggör ingående studier av sjukdomsmekanismerna. I dagens läge kan patienter med mitokondriesjukdomar inte erbjudas behandling. Med hjälp av kunskap om de mekanismer på molekylnivå som ligger bakom sjukdomarna får man reda på om det är möjligt att ta fram behandlingar för enskilda sjukdomsgrupper.