Suomi / English / Svenska

BEVILJADE BIDRAG 2013

21.021.350 € (summan kan innehålla beviljade bidrag som inte ännu publicerats)

Professor Lauri Aaltonen

Helsingfors universitet

Utredning av orsakerna till ärftlig cancer predisposition med hjälp av genomsekvensering av finska tumörer

2.504.700


Helsingfors universitet

Erkko Fellow program

2.500.000


Professor Mikko Hallman och professor Mika Rämet

Uleåborgs universitet

Spontan prematur förlossning: predispositionsgener och tidpunkten för förlossning

1.500.000


Professor Jukka Jernvall

Helsingfors universitet

Saimenvikaren, en modellart för genomforskning

1.320.000


Professor Heikki Joensuu och docent Outi Monni

Helsingfors universitet

Målstyrd behandling för personlig medicin i huvud- och halscancer

1.200.000


Professor Mika Rämet

Tammerfors universitet

Utveckling av nya vaccin mot tuberkulos

1.000.000


Crisis Management Initiative, CMI

Engagering av samhälleligt framstående kvinnor i konfliktlösning

900.000


Stiftelsen för Finlands Nationalopera

900.000


FD Iiris Hovatta

Helsingfors universitet

814.000


Professor Irma Thesleff och FD Marja Mikkola

Helsingfors universitet

660.000


Professor Raimo Tuominen

New protein kinase modulators for cancer and Alzheimer’s disease – An academic drug discovery project aiming at new therapeutic entities

640.000


American Scandinavian Foundation

Jane and Aatos Erkko Fund

500.000


Professori Bjarne Udd

Klarläggande av diagnos och bakomliggande orsak åt patienter med okända muskelsjukdomar

483.000


FD Katri Koli

Helsingfors universitet

Gremlin och TGF-ß/BMP -balans – nya terapeutiska lösningar till fibros och cancer

440.450


Helsinki Missio

440.000


FD Timo Myöhänen

Helsingfors universitet

411.600


Savonlinna Opera Festival

Italienskt operahusbesök år 2016

400.000


Helsingfors festspel

De främsta internationella orkestrarnas besök i Helsingfors musikhus under Helsingfors festspel åren 2015–2017

300.000


Professor Seppo Parkkila

Tammerfors universitet

Betydelsen av kolsyraanhydras-liknande proteiner i utvecklingen av neurodegenerering

294.000


Filosofie doktor Anne Panhelainen

Helsingfors universitet

The effect of the novel cerebral dopamine neurotrophic factor (CDNF) on the function of dopamine neurons in Parkinson’s disease model

210.000


FD Jaakko Pohjoismäki

Östra Finlands universitet

Molekylära mekanismer av mtDNA rekombination och dess roll efter den respons som orsakas av oxidativ stress i mitokondrier från hjärta av däggdjur

200.000


Professor Pia Arenius

Hanken School of Economics

Study of the entrepreneurial startup process: How individuals seek to start new businesses in Finland (STEPP), 2014–2018

200.000


FD Merja Voutilainen

Helsingfors universitet

Undersökning av effekterna för de neurotrofa tillväxtfaktorerna CDNF och MANF i en genetisk djurmodell för nervsjukdomen amyotrofisk lateralskleros (ALS)

200.000


Hamina Tattoo

Hamina Tattoo Internationella Militärmusikfestival

200.000


Helsinki Think Company

Helsingfors universitet

Från vetenskap till entreprenörskap

195.000


Professor Markku J. Lampinen

Aalto-universitetet

Undersökning och utveckling av effektiv flersteg glukosbränslecell

189.000


PhD Luis Bimbo

Helsingfors universitet

Dendrimersomes as Artificial Cellular Reactors for Therapeutics

152.000


Kapellmästare Raine Ampuja

123.000


FD Sisko Tauriainen

Åbo universitet

Forskning av Parechovirus typ 4 patogenes i nervceller

105.000


Into liikkeessä ry

Tero Saarinen Company Borrowed Light and HUNT

100.000


Medicine doktor Jukka Pajarinen

Stanford University, USA

Förlängning av Livslängden av Konstgjorda Leder med Hjälp av Biologiska Metoder

90.000


FD Matti Lahti

Goodman Cancer Center, McGill University, Montreal, Kanada

Signaleringen av Met i tumourigenesis och dess betydelse för medicinresistans

90.000


Valo rf

International Working Group on Women and Sport IWG

6th IWG World Conference on Women and Sport 2014

87.300


Hamnisbrytare S/S Turso förening

80.000


FD Kirsi Ketola

Vancouver Prostate Centre

70.000


FD Ville Veikkolainen

Deciphering the combinatorial code for epithelial pattern formation

67.900


Professor Mikko Juusola

University of Sheffield UK

From wiring to brain function in Drosophila; the role of intrinsic activity

66.000


FD Jussi Tikkanen

Antibody-mediated rejection in lung transplantation

60.000


Crusell

Internationel Oboe tävling 2014

60.000


PhD Mikko Stenlund

Kaotiska dynamiska system: utvidgade och utanför jämvikt

45.250


Filosofie doktor Johannes Leppä

California Institute of Technology, USA

Measurement of the enhanced growth of charged particles and development of parameterization of distribution of charges in a bipolar ion environment in varying conditions

41.000


FM Hanna Lignell

California Institute of Technology (Caltech)

Understanding Particle Phase Chemistry of Biogenic and Aromatic Secondary Organic Aerosol

40.000


Docent Esa Korpi

National University of Singapore

34.000


FD Rami Madanat

Harvard University, USA

Förekomst av biverkningar, skäl till revisionskirurgi och resultat från metall-metall-höftproteser – en registerbaserad studie

31.000


Tanssin talo ry

The Dance House

30.000


PhD Gonghong Wei

Uleåborgs univeristet

Genemic Approaches to Identify Diagnostic Markers for Prostata Cancer

30.000


Docent Jari Laukkanen

University of Cambridge, UK

The Value of Electrocardiography and Lifestyle Factors in Predicting and the Prevention of Sudden Cardiac Death and Cardiovascular Mortality

22.000


Midnight Sun Pipers ry

Helsinki Pipes and Drums

5.250


Erkko-gymnasiet i Orimattila

Stipendier

4.900