Suomi / English / Svenska

BEVILJADE BIDRAG 2014

32.289.600 €, av vilka ett är villkorligt beslut 15.000.000 € (summan kan innehålla beviljade bidrag som inte ännu publicerats)

Tanssin talo rf

Preliminärt beslut för Dansens hus Helsinki -projekt

15.000.000


Helsingfors universitet

375-årsjubileum

3.000.000


Professor Henrik Meinander

Helsinginfors universitet

Demokratins drivkrafter: Kontext och särdrag I Finlands och Sveriges demokratier 1890–2020

1.700.000


Professor Mart Saarma

Helsingfors universitet

CDNF- ett nytt läkemedel mot Parkinsons sjukdom

1.600.000


Professor Johanna Myllyharju och professor Peppi Karppinen

Uleåborgs universitet

Syrebrist sensormekanism som föremål för nya medicin

1.500.000


PhD Jukka Westermarck

Åbo universitet / Helsingfors universitet / Åbo Akademi

Ny behandlingsstrategi mot hjärncancer

950.000


PhD Olli Lohi

Tammerfors universitet

Den biologiska bakgrunden i barnleukemi

750.000


Doktor i psykologi Teija Kujala

Helsingfors universitet

Den neurala grunden och biomarkörer för dyslexi

700.000


Tero Saarinen Company/Into liikkeessä rf

Utvecklingsprojekt

620.000


Professor Juha Partanen

Helsingfors universitet

Karakterisering av de nervceller som styr motiverade beteende – mot bättre diagnostik och behandling av psykiatriska sjukdomar

570.000


Professor Leena Ukkonen

Tampere university of Technology

Trådlösa biomedicinska sensorsystem baserade på radiokommunikation

500.000


Marttaliitto ry

Vardagliga färdigheter och näringslära för unga

376.000


FD Anna-Liisa Laine

Helsingfors universitet

375.000


PhD Anna-Liisa Levonen

Östra Finlands universitet

Transkriptionsfaktor Nrf2 i cancer

300.000


PhD Frederic Michon

Helsingfors universitet

Hornhinnans utvecklingsbiologi

286.500


PhD Hongbo Zhang

Helsingfors universitet

Porous Silicon Based Multifunctional Nanoshuttle for targeting Intaracellular Drug Delivery

283.000


FD Pieta Mattila

Åbo universitet

Cytoskeletal control of B cell activation: From receptor signalling to the immune response

275.000


FD Satu Kuure

Helsingfors universitet

Betydelsen för intracellulära signaleringskaskader i medfödda missbildningar på njurarna

260.000


FD Inari Kursula

Uleåborgs universitet

Karakterisering av malariaparasitens unika aktin-myosinmotor

250.000


PhD Edite Figueiras

Tammerfors universitet

A multi-physical hybrid imaging tool based on optical projection tomography, selective plane illumination microscopy, electrical impedance tomography and  X-ray micro- computed tomography

235.500


Professor Marja-Liisa Riekkola

Helsingfors universitet

227.000


Helsingfors Barockorkester

Internationella topp solister i Helsingfors Musikhus 2015–2018

200.000


TkD Tanja Kallio

Aalto-universitetet

Utveckling av rationell katalysator för direkta glukosbränsleceller

190.000


PhD Daniel Abankwa

Åbo universitet

Targeting a new mechanism of tumour associated Ras mutations

181.000


DSc Gyöngyi Kovács

Svenska handelshögskolan

Cascading innovation upstream the supply through procurement process

161.000


FD Matti Vornanen

Östra Finlands Universitet

Validation of zebrafish as a model for human cardiac electrophysiology

146.000


Docent Tanja Pessi

Tammerfors universitet

Bakteriamolekylär biologi. Utveckling av molekylärbakteriologiska metoder för hjärt- och kärlsjukdomars patogenes och prognostisering av riskerna

135.000


Tanssin talo ry

The Dance House

130.000


Professor Ulla Puistola

Uleåborgs universitet

Metformin i bröst-, endometrium-, samt ovarial cancer. En epidemiologisk och translationalisk studie

117.000


Professor Jukka Hyönä

Åbo universitet

Ögonrörelser som uttryck av perceptuell räckvidd vid läsning: Inverkan av det finska språkets särdrag

102.000


Helsingfors universitet

Helsinki Challenge seminar

100.000


Cantores Minores – Gosskör

Bidrag för verksamheten 2014

100.000


FD Lari Lehtiö

Uleåborgs universitet

Selective Tankyrase Inhibitors as Cancer Drugs

100.000


FD Jouni Takalo

University of Sheffield

Neural mechanism of integrating “what” information in object perception

100.000


FD Sari Vanhatupa

Tammerfors universitet

100.000


PhD Kari Tikkinen

Helsingfors universitet och McMaster University

Clinical Urology and Epidemiology (CLUE) Working Group

94.000


Professor Ville Kaila

Münchens Tekniska Universitet (TUM)

Biomimetiska vattensplittringskatalysatorer och deras molekylära funktion

89.000


PhD Gonghong Wei

Uleåborgs universitet

Genomic Approaches to Interpreting Prostate Cancer GWAS Results

72.000


PhD Laura Kerosuo-Pahlberg

California Institute of Technology

Myc onkogenernas roll i neurallistens formation och förnyelsekapasitet

60.000


Sibelius Akademins blåsorkester Academy Winds uppträdande i Chicago

Midwest Clinicis 19.12.2014

50.000


FD Kalle Rytkönen

Yale University

45.000


PhD Tatu Mäkinen

University of Toronto, Canada

Minimalinvasiv operation av höftledsprotes – prospektiv, randomiserad multicenterstudie

45.000


Kuopio Tanssii ja Soi ry

40.000


Tapiola Youth Symphony

China Tour 9.–20.10.2014

31.000


ME310

ME310: Design Innovation Course

25.000


Musikfestspelen Heinävesi

Öppningskonsert, Se ensemble, Erkki Lasonpalo, dirigent, Monica Groop, mezzosopran, Juha Kotilainen, baryton

15.000


Jessica Oreck

Myriapod productions, New York, USA

Aatsinki: The Story of Arctic Cowboys

12.000


K.L. Oesch´s Minnesförening

K.L. Oesch´s biografi

10.000


PhD Nuutti Vartiainen

Lyon Neuroscience Research Center

10.000


Kuopion Musiikinystäväin Yhdistys ry

Understöd till Kuopios XII nationella violintävling 4.–11.1.2015

10.000


Föreningen Jägarbataljon 27:s Traditioner r.f

10.000


Erkko-gymnasiet i Orimattila

Stipendier

3.600