Suomi / English / Svenska

BEVILJADE BIDRAG 2015

27.824.700 € (summan kan innehålla beviljade bidrag som inte ännu publicerats)

Uleåborgs universitet

Låt oss växa tillsammans – medelinsamlingskampanj

1.500.000


Professor Päivi Peltomäki

Helsingfors universitet

Ärftlig cancer (Lynch syndrom) som modell för uppkomst och prevention av cancer

1.250.000


Professor Hasse Karlsson

Åbo universitet

Säkra hjärnans utveckling hos barn – biomarkörer av stress sensitivitet under graviditet och tidig barndom

1.200.000


MD Kari Alitalo

Helsingfors universitet

Meningeal Lymphatic Vessels in Neurological Diseases

1.100.000


Svenska handelshögskolan

Hanken Returns medelinsamlingskampanjen

1.000.000


Stiftelsen för Finlands Nationalopera

Youth Company 2016–2019

900.000


MD Harry Scheinin

Åbo universitet / Egentliga Finlands Sjukvårdsdistrikt

The Neural Mechanisms of Anesthesia and Human Consciousness

885.000


FD Adrian Goldman

Helsingfors universitet

Nya protozoa parasitinhibitorer

863.000


Professor Olli Silvennoinen

Tammerfors universitet

Pseudokinaser som ett nytt läkemedelutveckling föremål i maligna blodsjukdomar

855.000


Professor Heikki Huikuri och professor Risto Kerkelä

Uleåborgs universitet

Myokardiell fibros i plötslig hjärtdöd

800.000


Professor Pekka Lappalainen

Helsingfors universitet

Mechanosensitive Actomyosin Bundles: roles in epithelial morphogenesis and cancer progression

708.000


Professor Miika Nieminen

Uleåborgs universitet

Structure-specific MRI characterization of articular cartilage in osteoarthritis

700.000


Professor Thomas Kietzmann

Uleåborgs universitet

Determining the role of the ubiquitin-specific protease 28 (usp28) in carcinogenesis and metabolism

585.000


Professor Jussi Timonen och docent Maija Vihinen-Ranta

Jyväskylä universitet

Herpesvirus nucleus interactions

503.000


Juho ja Maria Lallukan taiteilijakoti -säätiö

Renovering av konstnärshemmet Lallukka (2015–2017)

500.000


Professor Klaus Hedman

Helsingfors universitet

Människans nyligen funna DNA-virus: Diagnostik, förekomst och klinisk betydelse

500.000


Finska Litteratursällskapet

500.000


FD Pauliina Damdimopoulou

Karoliinska institutet, Stockholm

Keeping eggs healthy -environmental chemicals and female fertility

480.000


FD Tommi Kajander

Helsingfors universitet

Structural biology of the membrane of the synapse

470.000


Docent Lotta-Riina Sundberg

Jyväskylä universitet

Biomaterial – ny teknologi för motarbetning av bakteriella sjukdomar i fiskodling

470.000


TkD Jarno Tanskanen

Tammerfors tekniska universitet

Biologisk neural kommunikation och beräkning med IKT (NeuCom)

445.000


Docent Johanna Tuomela

Åbo universitet

Toll-like receptor 9 i aggressiv bröstcancer

380.000


FD Anna-Liisa Laine

Helsingfors universitet

The metapopulation research

375.000


FD Kristiina Mäkinen

Helsingfors universitet

Molekylära mekanismer i produktionen av virusproteiner

350.000


Professor Katri K. Sieberg

Tammerfors universitet

Summer School Series 2016–2018

300.000


TkD Eero Vaara

Svenska Handelshögskolan

Processer och praxis i strategisk förändring i stadsorganisationer

300.000


Suomen Kansallisteatterin Osakeyhtiö

Historiken om Finlands Nationalteater (2018–2020)

273.000


FD Zhanna Boeva

Åbo Akademi

Nya elektrokemiska sensorplattformer för tillämpningar inom personaliserad medicin

270.000


Professor Airi Palva

Helsingfors universitet

270.000


FD Mikko Metsä-Ketelä

Åbo universitet

Nya antibiotika med syntetisk biologi

257.000


Stiftelsen för konstindustrimuseet

Utställning vid Designmuseet år 2017

250.000


Docent Miika Koskinen

Helsingfors universitet, University of Glasgow

Modeling of brain response to natural speech

250.000


Docent Kirsi Mikkonen

Helsingfors universitet

Nya vedbaserade emulgeringsmedel för överlägsen lipidstabilisering (WOODLIPS)

232.000


FD Michael Jeltsch

Helsingfors universitet

Monoclonal Antibody Generation in Two Days

220.000


Hamina Tattoo

Hamina Tattoo Internationella Militärmusikfestival

200.000


John Nurminens Stiftelse

Loki – ett maritimt pilotprojekt om det digitala kulturarvet

194.000


Professor Ilkka Ruostetsaari

Tammerfors universitet

185.000


FD Nick Walters

Tammerfors universitet

Controlled direction of stem cell fate in three-dimensions:utilizing novel hydrogels with precisely defined matrix stiffness, degradability and ligand presentation to regulate stem cell fate

180.000


Finlandsinstitutet i Stockholm

Samhällsseminarieverksamhet 2016–2018

180.000


FD Liu Dongfei

Helsingfors universitet

Georgia Institute of Technology and University of Massachusetts Amherst. Smart Nanovectors for Targeted Breast cancer Therapy

160.000


Hanasaari

Kulturcentrum för Sverige och Finland

TandemLeadership Program

160.000


Historiker utan gränser

Bruk och missbruk av historia i konflikter

155.000


FD Kari Kurppa

Harvard Medical School

Resistance mechanisms to third-generation EGFR tyrosine kinase inhibitors in non-small cell lung cancer

143.000


MD Roope Tikkanen

National Institute of Health USA, Helsingfors universitet

Genetiska orsaker till psykiatriska folksjukdomar

130.000


FD Jukka Alinikula

Yale University och Åbo Akademi

Inriktning av somatisk hypermutation i genomet

130.000


Compania Kaari & Roni Martin/Tanssikaari ry.

Internationel verksamhet 2015–2016

120.000


FD Anne-Mari Mustonen

University of Eastern Finland

Varseblivning, karakterisering och betydelsen av hyaluronan-belagda mikrovesiklar i ortopediska sjukdomar

115.000


Espoon Musiikkifestivaalit yhdistys / PianoEspoo

Internationel festival

110.000


FD Sanna Vuoristo

The University of Cambridge, UK

The role of Fhod1 in embryonic development and pluripotency

100.000


Helsingfors internationella balettävling

Helsingfors internationella balettävling 23.5.–2.6.2016

80.000


FD Juho Vuononvirta

National Heart and Lung Institute, Imperial College London, UK

Direct visualization of the fate of inflammatoryneutrophils and alveolar macrophages in the lung

62.000


MD Tatu Mäkinen

Helsinki Bone and Joint Research Group

60.000


LT Suvi Renkonen

Karolinska Institutet, Stockholm

Huvud- och halscancers systembilogi

60.000


Hamnisbrytare S/S Turso förening

Reparationer 2015

50.000


Kuopio Tanssii ja Soi ry.

Kuopio dans festival 2016

40.000


ML Miia Lehtinen

Karolinska Institutet, Tukholma

Embryonala hjärtstamceller och hjärtreparation

33.000


ME310-arbetsgrupp

ME310: Design Innovation Course

30.000


Vasaregionens idrottsakademi

20.000


FD Johannes Leppä

California Institute of Technology

Utveckling av en aerosol laddare som producerar en känd laddningsfördelning 2015–2016

19.300


Suomen Nuoriso-opiston kannatusyhdistys

J.H.Erkko litteraturtävling 2016

7.000


Erkko-gymnasiet i Orimattila

Stipendier

4.900