Suomi / English / Svenska

BEVILJADE BIDRAG 2016

27.461.400 € (summan kan innehålla beviljade bidrag som inte ännu publicerats)

Professor Hannes Lohi

Helsingfors universitet

Improving the dog genome knowledge as a model for human health

1.500.000


Professor Mart Saarma

Helsingfors universitet

CDNF – A Completely New Treatment for Parkinson´s Disease

1.485.000


Jane och Aatos Erkkos stiftelse och Technology Industries of Finland Centennial, gemensamt pilotprojekt

 

  • Aalto-universitetet, Martti Mäntylä. 5G meets Industrial Internet (5G@II), 940.000 €
  • Aalto-universitetet, Antti Oulasvirta. Self-optimizing web services, 370.000 €
  • Jyväskylä universitet, Matti Haukka. 3D-printing materials for recovery of metals, 370.000 €
  • Aalto-universitetet, Mari Lundström, Ben Wilson. Biorefinery Side Stream. Materials for Advanced Biopolymer Metal Coatings, 470.000 €
  • Tammerfors tekniska universitet, Jussi Halme, Minna Lanz. Seamless human-robot interaction, 430.000 €

1.290.000


Docent Vesa Kiviniemi

Uleåborgs universitetssjukhus

Glymphatic pulsations in neurodegenerative diseases

1.200.000


Professor Timo Otonkoski

Helsingfors universitet

The role of Early Genome Activated Genes on embryo development

1.150.000


Professor Ilppo Vuorinen

Åbo universitet

Fästingsbank i Finland

1.120.000


Tammerfors universitet

Medelinsamlingskampanj

1.000.000


Tampere3 projekt

1.000.000


Finlands nationalgalleri

Medelinsamlingskampanj 1.1.2016–30.6.2017

1.000.000


Professor Jari Hyttinen, professor Ville Kolehmainen och professor Samuli Siltanen

Tammerfors tekniska universitet / Östra Finlands universitet / Helsingfors universitet

Stroke classification and monitoring using Electrical Impedance Tomography

950.000


Professor Akseli Hemminki

Helsingfors universitet

T-cell Therapy of Cancer

900.000


Professor Mikael Skurnik

Helsingfors universitet

Phage Therapy – a biological approach to treatment of (antibiotic-resistant) bacterial infections

850.000 


Professor Veli-Matti Kähäri

Åbo universitet

Molecular portraits of human skin cancer – a novel approach in clinical diagnostics

800.000


FT Varpu Marjomäki och akademiprofessor Hannu Häkkinen

Jyväskylä universitet

Novel probes for discovering anti-virals

 

650.000 


MD Kalle Saksela

Helsingfors universitet

HIV infection

650.000


PhD Adyary Fallarero

Helsingfors universitet

Novel Quorum Sensing Inhibitors to target Bacterial Biofilms Infections

640.000 


Professor Peter Slotte

Åbo Akademi

Hur bildar ceramider och deras strukturella analoger porer i mitokondriella membraner som kan leda till proteinutflöde

605.000


FD Sanna Lehtonen

Helsingfors universitet

Nya metoder för att förhindra utvecklingen av typ 2-diabetes och dess kardiovaskulära komplikationer

590.000


FaD Merja Voutilainen

Helsingfors universitet

Optimizing CDNF and CDNF variant delivery and efficacy in preclinical ALS models- towards successful clinical trials

543.000


Juilliard School / Sibelius Akademin

Orkestersamarbete 2017

Delvis inställd

520.000


FD Tanja Tarvainen

Östra Finlands universitet

Quantitative imaging using light and sound

500.000


Professor Cecilia Sahlgren

Åbo Akademi

Regulation of Notch3 by Pim kinases – novel possibilities for Notch targeted therapyin breast cancer

478.000 


HelsingforsMission

Kaupunkilainen köyhyys tänään

444.500


Professor Marko Vauhkonen

Östra Finlands universitet

Functional 4D imaging in PET and fMRI

434.000


Akademiprofessor Kai Kaila

Helsingfors universitet

390.000


FT Jonathan Massera

Tammerfors tekniska universitet

AGATE: bioActive Glass scAffold for Tissue Engineering

390.000


Professor Janne Ihalainen och biträdande professor Veikko Linko

Jyväskylä universitet / Aalto-universitetet

Modular photoswithable nonatweezers for controlling biochemical reactions

376.000


Helsingfors festspel

Helsingfors Musikhus

Internationella orkesterbesök till Helsingfors Musikhus 2018–2020

360.000 


Professor Perttu Lindsberg

Helsingfors universitet

Acute stroke treatment – from biomarkers to novel therapy targets

350.000


FT Harri Piitulainen

Aalto-universitetet

Proprioception in sensorimotor integration in health and disease

350.000


TkD Mikko Hokka

Tammerfors tekniska universitet

Automatiserad övervakning och online utvärdering av hjärtat under operationen

330.000


FD Vootele Voikar

Helsingfors universitet

Housing environment and species-specific behavior of laboratory mice – implications for animal welfare and behavioural neuroscience

320.000


Finnish Chamber Orchestra

Orkesterprojekt för ungdomar 2017–2019

300.000


FT Minna Kaikkonen-Määttä

Östra Finlands universitet

Functional interpretation of enhancer variants associated with T2D and CAD

291.000


Docent Timo Myöhänen

Helsingfors universitet

Prolyl oligopeptidase (PREP) – a common inducer for protein aggregation diseases and a potential therapeutic target for neurodegenerative disorders

260.000


FD Michael Laakasuo

Moralities of Intelligent Machines

240.000


De ungas pianoakademi

Internationellt sammarbete 2016–2019

240.000


FD Kira Holmström

Helsingfors universitet

Kartläggning om supplementering av elektrontransportkedjan i mitokondrierna med alternativa andnings enzym har terapeutiskt potential i neurodegenerativa sjukdomsmodeller

220.000


FD Petri Turhanen

Östra Finlands universitet

H-Cat; a green chemistry tool for organic additon and substitution reactions

219.000


FT Jaakko Pohjoismäki

Östra Finlands universitet

Mitokondriellt hormesis för att upprätthålla cellernas hälsotillstånd

210.000


Docent Matti Jauhiainen

Minerva Foundation Institute for Medical Research. Angiopoietin-liknande proteiner 3 och 4: verkningsmekanismer och biomarkörer roll i fett- och glukosmetabolismen

202.000


Edistyksellinen nykytanssi – ja baletti yhdistys ry (ENBY)

Susanna Leinonen Company 2017–2019

200.000


Moderna museet Kiasma

Finlands nationalgalleri ARS17, 2017

200.000


FD Päivi Onkamo

Helsingfors universitet och Tübingen univeristet, Tyskland

Det forntida finsk-ugriska genomet

200.000


FD Rajaram Venkatesan

Uleåborgs universitet

Structure and cell entry mechanism of mycobacterial mammalian-cell-entry-1 proteins

200.000


FD Andre Ribeiro

Tammerfors tekniska universitet

Pioneering the Engineering of Synthetic Genetic Circuits to Control Cellular Processes

184.000


American Scandinavian Foundation

Independent Finland – Images of the Modern Woman. Utställning i New York 2017

175.000


Crusell Music Festival

Internationell flöjt tävling, 2017

60.000


Erkkola Konstnärshem / Tusby museum

Publisering av en fakta- och konstbok av J.H.Erkko och Erkkola

60.000 


FD Katja Näreoja

Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige

Molekylär bas för nukleosomens struktur och funktion: ADP-ribosylering av histonsvansar

34.000


Sulasol, The Finnish Amateur Musicians’ Association

Nordklang16 utbildningsfestival, 3.6.–7.8.2016.

20.000


Cathedral of St John the Divine

Virgilia körpremier, New York 2016

20.000


Erkko-gymnasiet i Orimattila

Stipendier

4.900