Suomi / English / Svenska

BEVILJADE BIDRAG 2019

32.960.900 € (summan kan innehålla beviljade bidrag som inte ännu publicerats)

Professor Markku Kulmala

Helsingfors universitet

Kolsänka, kolsänka+ och luftkvalitet: mätningar och växelverkan. 3 år

2.900.000


HAM Helsingfors stads konstmuseum

Helsingforsbiennalen 2020. 2 år

2.500.000


Professor Riitta Lahesmaa

Åbo universitet

Differentiering av regulatoriska T-celler hos människan och nya verksamhetsreglerande faktorer. 3 år

1.695.000


Jane och Aatos Erkkos stiftelses och Technology Industries of Finland Centennial, gemensamt projekt ”The Future Makers Program”

  • Aalto-universitetet, tekn. dr Syed Ghufran Hashmi. Cutting-edge low cost carbon-based printed perovskite solar cell technology, 350.000 €
  • Aalto-universitetet, biträdande professor Ilkka Laakso. Magnetresonanstomografi utan gränser, 325.000 €
  • Aalto-universitetet, akademiforskare Pekka Peljo. Digital drive for revolutionizing materials discovery for the next generation energy storage, 250.000 €
  • Aalto-universitetet, professor Tapio Ala-Nissilä. Värmelagringsmaterial för utmaningar vid framtida lagring av energi, 250.000 €
  • LUT-universitetet, professor Tuomas Koiranen. Neo-Carbon Materials – Omvandling av koldioxid till grafen, kolnanorör och kolsvart med utsläppsfri el, 225.000 €
  • Tammerfors universitet, professor Jouni Mattila. Teaching Intelligence Through Telepresence for Autonomous Control of Collaborative Heavy-duty Mobile Manipulators, 200.000 €

1.600.000


Professor Johanna Myllyharju, professor Peppi Karppinen

Uleåborgs universitet

Key enzyme regulators of the hypoxia response, collagen synthesis and epigenetic pathways as therapeutic targets. 5 år

1.500.000


1.500.000


Professor Eva-Mari Aro

Åbo universitet

Möjligheter av molekulärisk fotosyntesisk forskning. 3 år

1.464.000


Professor Elina Ikonen

Helsingfors universitet

Novel rapid protein degradation technology: application for studying lipid transport in mammalian cells and tissues. 5 år

1.400.000


Professor Mika Valden

Tammerfors universitet

Bekämpning av klimatförändringen med solbränsle produktion. 4 år

1.316.000


FinnDisMice, nationellt konsortium

Helsingfors universitet / Åbo universitet / Uleåborgs universitet

Nya musmodeller från det finländska sjukdomsarvet som redskap for att studera sällsynta sjukdomsmekanismer: FinnDisMice. 3 år

1.200.000


Professor Yrjö Helariutta

Helsingfors universitet

Molekylär bas och förädling av träds effekt som kolsänkor. 3år

1.000.000


PhD Gonghong Wei

Uleåborgs universitet

Towards systems understanding of prostate cancer susceptibility. 4 år

990.000


Professor Tuula Salo

Helsingfors universitet / Åbo universitet / Uleåborgs universitet

Matrix matters: The relevance of proper extracellular matrices for personalized cancer medicine assays. 3 år

927.000


Helsingfors stad / Kulturtjänster

Inledning av verksamheten med Kulturens fadderbarn 2020–2027

900.000


Professor Tanja Kallio

Aalto-universitetet

Lagring av förnybar energi i kemikalier av hög förädlingsgrad. 4 år

872.000


Professor Pedro Camargo

Helsingfors universitet

Marrying plasmonic hosts and catalytic single-atoms for solar to chemical energy conversion in single-atom plasmonic catalysts (SAPCs). 3år

700.000


Professor Perttu Permi

Jyväskylä universitet

Peptidoglykan hydrolaser som vapen mot Staphylococcus aureus. 3 år

696.000


Konstuniversitetet Sibelius-Akademin

Internationell orkester- och samarbetsproduktion 2019–2023

690.000


Biträdande professor Jussi Toppari, biträdande professor Anton Kuzyk

Jyväskylä universitet / Aalto-universitetet

Functional optical nanostructures by DNA self-assembly. 3 år

557.000


PhD Anamaria Balic

Helsingfors universitet

The role of Hedgehog signalling in the specification and regulation of tissue-specific stem cells and cancer stem cells. 3 år

554.000


Professor Mauri Kostiainen

Aalto-universitetet

DNA-baserade katalytiska system. 4 år

545.000


MD Heikki Ruskoaho

Helsingfors universitet

Novel compounds for the treatment of leukemia. 2 år

537.000


PhD Hongxia Zhao

Helsingfors universitet

Regulation of Mitochondrial Ultrastructure and Dynamics: Functional Link to Mitochondrial Diseases. 3 år

498.000


Docent Peter Mattjus

Åbo Akademi

The glycolipid transfer protein GLTP – A lipid sorting orchestrator in health and disease. 4 år

488.000


PhD Isaac Afara

Östra Finlands universitet

Computational modelling in spectroscopic characterization of connective tissues in osteoarthritis (COMPaCT). 4 år

487.000


Biträdande professor Kirsi Mikkonen

Helsingfors universitet

Förbättrat tarmhälsa med vedgummi. 3 år

481.000


PhD Shintaro Katayama

Folkhälsans forskningscentrum

”In-silico Histopathology” Elucidation of altered ensembles of tissue-resident cells in human diseases. 3 år

454.000


Professor Mika Pettersson

Jyväskylä universitet

Towards graphene-based neuroprosthetics. 2 år

450.000


Professor Cecilia Sahlgren

Åbo Akademi

AKT-mediated post-translational regulation of NOTCH3 – decoding the notch phosphorylation switchboard for targeted therapies in cancer. 2 år

427.000


Professor Kai Kaila

Helsingfors universitet

Rationell behandling av Alzheimers sjukdom: förhindrande av nedkörning av KCC2-protein. 2 år

400.000


PhD Alejandra Sierra Lopez

A. I. Virtanen Institute for Molecular Sciences / Östra Finlands universitet

Multidimensional diffusion MRI for more specific detection of white matter damage after brain injury. 3 år

372.000


Docent Emilia Peltola

Aalto-universitet

Kolnanostrukturer för forskning och diagnostik av centrala nervsystemet. 3 år

326.000


PhD Karita Haapasalo-Tuomainen

Helsingfors universitet

Förvärvat immunitet, ateroskleros och Alzheimers sjukdom. 2 år

306.000


PhD Aki Manninen

Uleåborgs universitet

Molecular crosstalk between hemidesmosomes and focal adhesions in prostate cancer cells. 3 år

300.000


Docent Matti Jalasvuori

Jyväskylä universitet

CRICON: Utnyttjande av konjugation utförande CRISPR-Cas9 systemet för att föröda antibiotikaresistens. 3 år

255.000


PhD Niko Moritz

Åbo universitet

Additive manufacturing of osteoconductive composite implants. 1,5 år

236.000


Fredrikshamn stad

16:e internationella Hamina Tattoo Militärmusikfestival 2020

230.000


PhD Xiaoju Wang

Åbo Akademi

Healing the wounds with Finnish woods: Conductive hydrogel scaffolds of cellulosic nanomaterials and polysaccharide biopolymers for delivery of bioactive cues in soft tissue engineering. 3 år

190.000


FD Andreas Norrman

ETH Zürich

Controlled coherence photonics. 2 år

177.000


Musifestivalförening i Esbo RF

Ordnandet av festivalerna PianoEspoo 2019 och 2021

150.000


Föreningen för Helsingfors internationella balettävling

Helsingfors internationella balettävling 2020

120.000


MD Hanna Knihtilä

The Channing Division of Network Medicine, Brigham and Women’s Hospital, Harvard Medical School, Boston, USA

Epigenetiska förändringar i barn med astma. 2 år

102.000


Tampere-talo Oy

Internationella orkesterbesök

102.000


Barnboksinstitutet

Barnbokens illustrationskonst 1847–2019

95.000


MD Minna Paloniemi

University of Cambridge, UK

Att förstå mekanismer av långvariga virusinfektioner med fokus på RNA-virus som förorsakar blödarfeber hos människor. 1 år

64.000


Helsinki Chamber ry

Helsinki Chamber Music Festival 2019–2020

60.000Stödstiftelsen för Finlands nationalopera och -balett

Finlands nationaloperas och -baletts historik om Balettläroanstalten 2020–2022

32.000


Versoi Ensemble

Versoi Ensembles kammarmusikturné 2019 samt utveckling och etablering av dess verksamhet

28.000


Kuopion Musiikinystäväin Yhdistys r.y.

Ordnandet av Kuopios XIII violintävling 2020

20.000


Suomen Nuoriso-opisto

J.H. Erkko Litteraturtävling 2019

8.000


Erkko-gymnasiet i Orimattila

Stipendier

4.900