Suomi / English / Svenska

BEVILJADE BIDRAG 2023

5.122.000 € (summan kan innehålla beviljade bidrag som inte ännu publicerats)

Professor Inari Kursula

Uleåborgs universitet

Struktur och funktion av malariaparasitens speciella aktomyosinmotor. 3 år.

842.000


Professor emeritus Klaus Hedman

Helsingfors universitet

Vävnadsvirom: allomfattande impact-analys. 4 år.

600.000


Professor Pekka Karhunen

Tammerfors universitet

Betydelsen av mikrobiomet av rupturkänsligt koronar aterom, diagnostik, dess behandlings- och förebyggande möjligheter. 3 år.

600.000


Assisterande professor Liisa Myllykangas

Helsingfors universitet

Mot precisionsdiagnostik för hela spektrumet av demenssjukdomar – en neuropatologisk och genetisk studie. 3 år.

600.000


Espoon kaupunginteatterisäätiö sr

Internationella spetsproduktioner på gästspel 2024–27. 3,5 år.

478.000


Mikkelin Musiikkijuhlien Kannatusyhdistys ry

Gästkonserter av London Philharmonia på Mikkeli Musikfestival 2023–26.

400.000


Docent Petteri Oura

Helsingfors universitet

Translationell rättsmedicinsk neuropatologi – FINNE-projekt. 3 år.

400.000


Professor Eeva-Liisa Eskelinen

Åbo universitet

Molekylära mekanismer för RAB24-medierad proliferation, adhesion och migration av cancerceller. 3 år.

298.000


Professor Pertti Panula

Helsingfors universitet

Modellering av sjukdomar med gensaxmetoden och sebrafiskar. 1,5 år.

226.000


Docent Shiqi Wang

Helsingfors universitet

Quantitative analysis of endosomal escape and intracellular delivery via bioorthogonal luminescent reaction (BioLure). 3 år. Proof of Concept.

200.600


Docent Christopher Jackson

Helsingfors universitet

Genomfattande identifiering av cellulära räddningsmekanismer mot mitokondriell dysfunktion. 3 år.

187.000


Md Elina Urpilainen

Uleåborgs universitet

OmGel – En ny in vitro metod för individualiserad behandling vid ovarialcancer. 5 år.

152.400


Docent Jukka Kero

Åbo universitet

Sköldkörtelsjukdomars genetiska orsaker och nya sjukdomsmekanismer. 1,5 år.

108.000


Suomenkielisen Kouluviestikarnevaalin Tukisäätiö

Finska Stafettkarnevalen på Olympiastadion 2023.

30.000