Suomi / English / Svenska

BEVILJADE BIDRAG 2022

20.767.100 € (summan kan innehålla beviljade bidrag som inte ännu publicerats)

Tammerfors universitet

Konvergens mellan människa och maskin. 6 år.

3.000.000


Professor Anna-Liisa Laine

Helsingfors universitet

Centret för forskning i ekologisk förändring. 5 år.

2.400.000


Uleåborgs universitet

Avancerade stål för en grön planet. 5 år.

2.000.000


Professor Olli Gröhn

Östra Finlands universitet

Flerskalig bedömning av epileptogenicitet i hjärnan – för bättre diagnos och vård av svårbehandlad epilepsi. 3 år.

1.483.000


Finlands nationalopera och -balett

Nationalbalettens Ungdomsgrupp. 3 år.

1.200.000


Akademiprofessor Lauri A. Aaltonen

Helsingfors universitet

Uppkomstmekanismer för livmoderns leiomyom. 5 år.

1.195.000


Professor Johan Bobacka

Åbo Akademi

Utveckling av hållbara teknologier för elektrisk energilagring baserade på biomaterial och 3D-tryckning (SUSTEC). 4 år.

1.000.000


Suomalainen Tiedeakatemia

Fenomenkartor: utvecklande av en verksamhetsmodell som främjar genomslagskraften hos vetenskapsbaserad kunskap.

1.000.000


Doktor Alexander Kastaniotis

Uleåborgs universitet

Fördjupad analys av mekanismerna som kopplar samman mitokondriell fettsyrasyntes med signaler avseende näringsnivåer och humana sjukdomstillstånd. 4 år.

796.000


Docent Maija Vihinen-Ranta

Jyväskylä universitet

Inverkan av cellens strukturer på hur herpesviruskapsider kommer ut ur cellkärnan. 3 år.

726.000


Professor emeritus Rik Wierenga

Uleåborgs universitet

Humant kollagen prolyl 4-hydroksylas: strukturell enzymologisk förståelse och läkemedelsforskning för fibrotiska sjukdomar och cancer. 4 år.

724.000


Professor Kari Eklund

Helsingfors universitet

Necrotizing fasciitis – from genetic errors to molecular pathogenesis and targeted treatment. 3 år.

700.000


Akademiforskare Jussi Hepojoki

Helsingfors universitet

Skurk satellit? – Kolmiovirider, zoonotisk potential och sjukdomsassociationer. 5 år.

667.000


Doktor Vladislav Verkhusha

Helsingfors universitet

Utveckling av optogenetiska teknologier för cancerforskning och terapi. 3 år.

626.000


Mikko Finnilä

Uleåborgs universitet

Ny bildteknik för utvärdering av ben- och broskreparation. 4 år.

600.000


Doktor Muhammad Muniruzzaman

Geologiska Forskningscentralen

Surrogatmodeller baserade på maskininlärning för riskbedömning och vattenkvalitetsprognoser i gruvområden. 4 år.

560.000


Assisterande professor Heikki Nieminen

Aalto-universitetet

En ultraljudsmetod för att övervinna brister i ex vivo genterapier. 3 år.

497.000


Professor Pekka Koskinen

Jyväskylä universitet

Mot hållbar metallekonomi: utformning av gränssnitt för att stabilisera tvådimensionella metaller. 4 år.

450.800


Sibelius-Samfundet

XIII Internationella Jean Sibelius Violintävling 2025. 4 år.

350.000


Zodiak Presents ry

Utveckling av internationell försäljning och marknadsföring av dans och cirkus, produktions- och turnéverksamhet samt ökning av kunskapskapital. I samarbete med Zodiak – Centrum för Ny Dans, Cirko – Centrumet för nycirkus och Danshuset Helsinki. PoC. 1–2 år.

300.000


Stiftelsen för Åbo musikfestspel

Tre internationella toppgästspel vid Åbo musikfestspel: tre ikoner. 1,5 år.

250.000


Mikkelin Musiikkijuhlien kannatusyhdistys ry

Internationella orkesterbesök på Mikkeli Musikfestivalen.

100.000


Kansainvälisen Uuno Klami -sävellyskilpailun kannatusyhdistys ry

Den V Internationella Uuno Klami-kompositionstävlingen 2023–2024.

70.000


Suomenkielisen Kouluviestikarnevaalin Tukisäätiö

Finska Stafettkarnevalen på Olympiastadion 2022.

30.000


Erkko-gymnasiet i Orimattila

Stipendier 2022.

2.300