Suomi / English / Svenska

BEVILJADE BIDRAG 2022

36.587.300 € (summan kan innehålla beviljade bidrag som inte ännu publicerats)

Tammerfors universitet

Konvergens mellan människa och maskin. 6 år.

3.000.000


Professor Anna-Liisa Laine

Helsingfors universitet

Centret för forskning i ekologisk förändring. 5 år.

2.400.000


Uleåborgs universitet

Avancerade stål för en grön planet. 5 år.

2.000.000


Forskningsprofessor Merja Penttilä, professor Samuel Kaski

VTT, Aalto-universitetet

Virtuellt laboratorium för biologisk design: Artificiell intelligens för programmering av enzymer för syntetisk biologi. 4 år.

1.950.000


Professor Satu Mustjoki

Helsingfors universitet

Förbättring av immunmodifierande terapier hos blodcancerpatienter. 4 år.

1.636.000


Stiftelsen för Aalto-högskolan sr, Aalto-universitetet InstituteQ

InstituteQ doktorandskolan i kvantteknik. 2–3 år.

1.500.000


Professor Vincenzo Cerullo, professor Seppo Ylä-Herttuala, professor Dario Greco

Helsingfors universitet, Östra Finlands universitet, Tammerfors universitet

Precisionsimmunterapi för malignt gliom. 4 år.

1.498.000


Professor Olli Gröhn

Östra Finlands universitet

Flerskalig bedömning av epileptogenicitet i hjärnan – för bättre diagnos och vård av svårbehandlad epilepsi. 3 år.

1.483.000


Finlands nationalopera och -balett

Nationalbalettens Ungdomsgrupp. 3 år.

1.200.000


Akademiprofessor Lauri A. Aaltonen

Helsingfors universitet

Uppkomstmekanismer för livmoderns leiomyom. 5 år.

1.195.000


Akademiprofessor Olli Raitakari

Åbo universitet

Tarmbakteriernas roll i folksjukdomarna under livscykeln. 4 år.

1.116.000


Jane och Aatos Erkkos stiftelses och Teknologiindustrins 100-årsstiftelses program Framtidens skapare

  • Aalto-universitetet, professor Sun Zhipei, Ultraminiatyriserade spektrometrar med hög prestanda, 3 år, 650.000 €
  • Tammerfors universitet, professor Humeyra Caglayan, Höghastighets 3D-mikroskopi, 3 år, 450.000 € 

1.100.000


Professor Johan Bobacka

Åbo Akademi

Utveckling av hållbara teknologier för elektrisk energilagring baserade på biomaterial och 3D-tryckning (SUSTEC). 4 år.

1.000.000


Suomalainen Tiedeakatemia

Fenomenkartor: utvecklande av en verksamhetsmodell som främjar genomslagskraften hos vetenskapsbaserad kunskap.

1.000.000


Doktor Alexander Kastaniotis

Uleåborgs universitet

Fördjupad analys av mekanismerna som kopplar samman mitokondriell fettsyrasyntes med signaler avseende näringsnivåer och humana sjukdomstillstånd. 4 år.

796.000


Professor Mikael Ehn

Helsingfors universitet

Oxideringen av organiska emissioner från skogar. 4 år.

737.000


Docent Maija Vihinen-Ranta

Jyväskylä universitet

Inverkan av cellens strukturer på hur herpesviruskapsider kommer ut ur cellkärnan. 3 år.

726.000


Professor emeritus Rik Wierenga

Uleåborgs universitet

Humant kollagen prolyl 4-hydroksylas: strukturell enzymologisk förståelse och läkemedelsforskning för fibrotiska sjukdomar och cancer. 4 år.

724.000


Docent Peter Hackman

Folkhälsans forskningscentrum, Biomedicum Helsingfors

Förbättrad diagnostik och terapeutiska alternativ för neuromuskulära sjukdomar. 3 år.

705.600


Professor Kari Eklund

Helsingfors universitet

Necrotizing fasciitis – from genetic errors to molecular pathogenesis and targeted treatment. 3 år.

700.000


Akademiforskare Jussi Hepojoki

Helsingfors universitet

Skurk satellit? – Kolmiovirider, zoonotisk potential och sjukdomsassociationer. 5 år.

667.000


Professor Iiris Hovatta

Helsingfors universitet

Myelinplasticitet vid ångeststörningar. 4 år.

666.300


Doktor Vladislav Verkhusha

Helsingfors universitet

Utveckling av optogenetiska teknologier för cancerforskning och terapi. 3 år.

626.000


Professor Laura Airas

Åbo universitet

Exploring microglia and astrocyte-driven pathology in multiple sclerosis using multimodal MRI and PET imaging. 5 år.

600.000


Mikko Finnilä

Uleåborgs universitet

Ny bildteknik för utvärdering av ben- och broskreparation. 4 år.

600.000


Doktor Muhammad Muniruzzaman

Geologiska Forskningscentralen

Surrogatmodeller baserade på maskininlärning för riskbedömning och vattenkvalitetsprognoser i gruvområden. 4 år.

560.000


Docent Nicolas Di-Poï

Helsingfors universitet

Unraveling the developmental mechanisms underlying craniofacial diversity and disease. 3 år.

549.000


Professor Eveliina Repo

LUT universitet, Östra Finlands universitet

Mångsidiga och stabila metallorganiska strukturer belagda på 3D-substrat. 4 år.

525.000


Docent Mohieddin Jafari

Helsingfors universitet

Systemfarmakologi för läkemedelskombination vid cancer. 4 år.

513.300


Assisterande professor Heikki Nieminen

Aalto-universitetet

En ultraljudsmetod för att övervinna brister i ex vivo genterapier. 3 år.

497.000


Professor Pekka Koskinen

Jyväskylä universitet

Mot hållbar metallekonomi: utformning av gränssnitt för att stabilisera tvådimensionella metaller. 4 år.

450.800


Docent Elisa Närvä

Åbo universitet

Cancerbekämpning med hjälp av pluripotens. 2 år. Proof of Concept.

388.500


Finlands nationalopera och -balett

Balettenergi för barn. 2 år.

360.000


Sibelius-Samfundet

XIII Internationella Jean Sibelius Violintävling 2025. 4 år.

350.000


Assisterande professor Christian Flindt

Aalto-universitetet

Kvantdatorstödd design av kvantmaterial. 2 år. Proof of Concept.

300.000


Docent Sami Ventelä

Åbo universitet

Biomarkörbaserad identifiering av cancer aggressivitet och planering av individuell cancerbehandling. 2 år. Proof of Concept.

300.000


Zodiak Presents ry

Utveckling av internationell försäljning och marknadsföring av dans och cirkus, produktions- och turnéverksamhet samt ökning av kunskapskapital. I samarbete med Zodiak – Centrum för Ny Dans, Cirko – Centrumet för nycirkus och Danshuset Helsinki. PoC. 1–2 år.

300.000


Docent Arto Pulliainen

Åbo universitet

Enigmatic toxin-antitoxin systems in Mycobacterium tuberculosis – what do they do, are they druggable? 2 år.

295.000


Professor Teemu Ojanen

Tammerfors universitet

Sammanflätning i kvantmekaniska flerkroppssystem. 2 år. Proof of Concept.

272.000


Stiftelsen för Åbo musikfestspel

Tre internationella toppgästspel vid Åbo musikfestspel: tre ikoner. 1,5 år.

250.000


Professor Per Saris

Helsingfors universitet

Orsakar Desulfovibriobakterierna aggregation av α-synuklein, som kan leda till Parkinsons sjukdom? 2 år. Proof of Concept.

209.000


Professor Noora Kotaja

Åbo universitet

Spermiens epigenomen i upprätthållandet av det manliga fertilitetet och transgenerationell hälsa. 2 år. Proof of Concept.

200.000


Stråkakademin

Att utveckla verksamheten vid Stråkakademin. 1–2 år.

100.000


Mikkelin Musiikkijuhlien kannatusyhdistys ry

Internationella orkesterbesök på Mikkeli Musikfestivalen.

100.000


De ungas pianoakademi

De ungas pianoakademi. 1–2 år.

100.000


Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutin säätiö

Finsk nutidskonst på Performa biennalen i New York.

100.000


Docent Juzoh Umemori

Östra Finlands universitet

Genetiska manipulationer för djurmodell av Alzheimers sjukdom. 3 år.

90.000


Kansainvälisen Uuno Klami -sävellyskilpailun kannatusyhdistys ry

Den V Internationella Uuno Klami-kompositionstävlingen 2023–2024.

70.000


Suomenkielisen Kouluviestikarnevaalin Tukisäätiö

Finska Stafettkarnevalen på Olympiastadion 2022.

30.000


Suomen Nuoriso-opisto

J.H. Erkko Skrivartävling 2022.

9.500


Erkko-gymnasiet i Orimattila

Stipendier 2022.

2.300