Suomi / English / Svenska

k_9a

Poeten J.H. Erkkos hem Erkkola, som han lät bygga vid Strandvägen i Tusby, har införskaffats åt Tusby kommun med hjälp av stiftelsens donation. Hittills har Erkkola varit privatägt och således den bit som fattats ur Tusby kommuns kulturutbud. Kommunen har förbundit sig att ta hand om fastighetens bruks- och övriga kostnader och överlåta Erkkola till kulturbruk.

Jane och Aatos Erkkos stiftelse betalade 550 000 euro för fastigheten.

Förutom köpeskillingen har stiftelsen donerat 75 000 euro för restaurering av Erkkola. Erkkola kommer i mån av möjlighet att återfå sitt ursprungliga utseende för att kunna berätta om sitt förflutna för kommande generationer. Tusby kommun ansvarar för restaureringen och för anskaffning av den tilläggsfinansiering som behövs.

Läs mer..