Suomi / English / Svenska

satamajaansarkija_ss_turso

Hamnisbrytaren S/S Turso byggdes år 1944 vid Wärtsilä-koncernen A/B:s varv i Sandviken till Helsingfors stad. Turso är med stor sannolikhet den sista av de finländska handelsfartygen som överlåtits som krigsersättning och som fortfarande är i bruk.

Turso kommer att vara flaggskeppet för de finländska ångfartygen som är i brukbart skick. Fartygets hemhamn är Helsingfors och det repareras i Sandviken. Reparationen och restaureringen erbjuder intressanta arbetsuppgifter för yrkeskunniga, utbildare och elever inom många olika branscher.

När fartyget är återställt i sitt ursprungliga skick kommer det att vara ett levande ångbåtsmuseum i rörelse, med en betydelsefull uppgift bland annat i fostran av unga i sjöfarts- och ångbåtstraditioner. Turso kommer att besöka olika hamnar kring Östersjön.

Stiftelsens bidrag har under åren 2005-2008 varit sammanlagt 285.000 euro.

År 2009 gav stiftelsen Hamnisbrytaren S/S Turso ett bidrag om 175.000 euro.

Läs mer….