Suomi / English / Svenska

Jane och Aatos Erkkos stiftelses donation riktas till Eljas Erkkos fond.

Stiftelsens medel kommer att användas till krigsinvalidernas hemhjälpsverksamhet för att säkra våra krigsinvaliders levnadsdagar och vardag på ett praktiskt och samtidigt värdigt sätt.

Till Eljas Erkkos fond har tidigare beviljats sammanlagt 45 000 euro.

År 2007 gav stiftelsen ett bidrag om 10 000 euro.

Läs mer..