Suomi / English / Svenska

k_2

Jane och Aatos Erkkos stiftelse har beviljat Tero Saarinen Company en donation på 50 000 euro. Syftet med denna donation är att främja Tero Saarinen Companys konstnärliga verksamhet i utlandet.

Åren 2006 och 2005 har Tero Saarinen Company fått totalt 40 000 euro i bidrag från Jane och Aatos Erkkos stiftelse.

Läs mer…