Suomi / English / Svenska
Resultat- och balansräkning 1.1.-31.12.2002
Egentliga verksamheten
Övriga kostnader
Skötselkostnader -3 902,16
Den egentliga verksamhetens kostnadsåterstod -3 902,16
Placerings - och finansieringsverksamhet
Ränteintäkter 15.709,22
Över-/underskott 11 807,06
Räkenskapsperiodens över-/underskott 11 807,06
Balansräkning
Aktiva 31.12.2002
Banktillgodohavanden 1 011 807,06
Eget kapital
Grundkapital 1 000 000,00
Räkenskapsårets över-/underskott 11 807,06
Eget kapital total 1 011 807,06