Suomi / English / Svenska

eero-erkko

Eero Erkko
Publisist, chefredaktör
18.5.1860, Orimattila – 14.10.1927, Helsingfors

Eero Erkko-stipendium eller det så kallade kommunikations-stipendiet beviljas till studerande som avslutar sina studier på Erkko gymnasiet i Orimattila. Studeranden måste ha uppnått stor framgång i sina gymnasiestudier samt studerat aktivt kommunikation under gymnasietiden.

I beslutet om stipendiet betonas i synnerhet följande faktorer:

– studerandens studieprestationer inom medieutbildningen och den målinriktade attityd som studeranden har visat i studierna samt studerandens vilja att utveckla sin egen kompetens inom kommunikation

– studerandens intresse för det omgivande samhället och världen och hur detta kommer fram i studerandens mediapresentationer

– studerandens förmåga till spontant resonemang samt utveckling av en kritisk inställning vid granskning av media

– studerandens vilja att utveckla sin egen allmänbildning

De kriterier genom vilka studerandens framsteg kan bedömas är bl.a.

• mediadiplom
• studerandens mediaportfölj
• deltagande i dokumentation av information om skolans evenemang, artiklar om dessa evenemang osv.
• mångsidig förmåga att utarbeta och producera olika slags mediapresentationer
• publicerade mediapresentationer
• fritidsintressen utanför skolan

Beslut om stipendiet fattas av lärarkåren utgående från en framställning som görs upp tillsammans av grupphandledarna och lärarna inom kommunikation för studerandena som avslutar sina studier.