Suomi / English / Svenska

juhana-henrik-erkko

J.H. (Juhana Henrik) Erkko
Poet
16.1.1849, Orimattila – 16.11.1906, Tusby

J.H. Erkko-stipendium eller det så kallade litteraturstipendiet beviljas till studerande som avslutar sina studier på Erkko gymnasiet i Orimattila. Studeranden måste ha uppnått framgång i sina gymnasiestudier samt visat ett stort intresse för finska språket och finska litteraturen.

I beslutet om stipendiet betonas i synnerhet följande faktorer:

– studeranden visar ett mångsidigt intresse för litteraturen

– studeranden inser vilken betydelse litteraturen har som skapare av världsbilden samt lyfter fram denna

– studeranden skriver egna skönlitterära texter

– studeranden kan både skriftligt och muntligt analysera olika slags skönlitterära texter

– studeranden ser litteraturen som en form av konst och förstår dess betydelse som utformare av världen utöver de övriga kulturarterna och vetenskaperna.

 

De kriterier genom vilka studerandens framsteg och intressen kan bedömas är bl.a.

• litteraturdiplom
• studerandens litteraturportfölj
• deltagande i tävlingar
• publicerade skönlitterära texter
• aktiva litteraturstudier i skolan
• intressen utanför skolan

Beslut om stipendiet fattas av lärarkåren utgående från en framställning som görs upp tillsammans av grupphandledarna och lärarna i modersmål och litteratur för studerandena som avslutar sina studier.