Etusivu » FAQ

Usein kysytyt kysymykset


1. Avustuksenhakijalle

Toivomme yhteydenotot hakemiseen liittyvissä kysymyksissä ensisijaisesti sähköpostitse. Mahdolliset tapaamiset sovimme pääsääntöisesti hakemuksen jättämisen jälkeen. Jos meille herää kysymyksiä hankkeestasi hakemuksesi käsittelyn edetessä ja kaipaamme lisätietoja, olemme sinuun yhteydessä.

4–6 kuukautta saattaa kuulostaa pitkältä ajalta, mutta päätöksentekoa hallituksen kokouksessa edeltää hakemusten huolellinen käsittely- ja arviointiprosessi: ensin valmistelujen ja selvitysten osalta toimistossamme ja sen jälkeen asiantuntijoiden arvioitavana sekä eri valiokuntien kokouksissa.

Kannustamme kansainväliseen yhteistyöhön niin tieteissä kuin taiteissa. Avustamiemme hankkeiden tavoitteiden ja tulosten tulee kuitenkin edistää hyvinvointia Suomessa ja hyödyttää suomalaista yhteiskuntaa. Muistathan perustella tämän selkeästi hakemuksessasi oman hankkeesi osalta.

Konsortion muodostavat vain eri organisaatioita edustavat työryhmät, tiedekunnat tai osastot, joten esimerkiksi saman yliopiston eri tiedekunnat muodostavat työryhmän. Konsortioon voi mainiosti kuulua osapuolia muualta kuin Suomesta: kannustamme kansainvälisyyteen niin tieteissä kuin taiteissa.

Linjauksemme olla rahoittamatta post doc -vaiheen tutkimusta koskee tilanteita, joissa nuori tutkija toimii post doc -tutkijan tittelillä, eikä hänellä vielä ole vaadittavaa itsenäistymisen tasoa. Näytöksi riittävästä itsenäisyydestä käyvät esimerkiksi itsenäisesti hankittu oma tutkimusrahoitus sekä ohjattavat väitöskirjatutkijat. Emme myönnä avustuksia hakijan omaan palkkaan, jolla on tarkoitus kattaa post doc -jakson kustannuksia.

Työryhmälle haettuun avustukseen voi kuitenkin sisältyä post doc – ja väitöskirjatason tutkijoita.

Säätiö ei avusta liiketoimintaa, jos avustuksen kohde pyrkii voittoa tuottavaan toimintaan. Yritys voi kuitenkin toimia tietyissä tilanteissa hakijana. Avustus voidaan esimerkiksi myöntää yritykselle, joka hakee avustusta tapahtumaan, joka on voittoa tuottamaton.

Voit valita hakemuksesi kielen vapaasti kolmesta kielivaihtoehdostamme: suomi, englanti tai ruotsi. Kielivalinnalla ei ole vaikutusta hakemuksesi menestymismahdollisuuksiin. Hakulomake ohjeistaa, jos vastaus tulee antaa tietyllä kielellä.

Valitettavasti päätutkija ei voi sisällyttää hakemukseen omaa palkkaansa, jos hän on työsuhteessa yliopistoon.

Suosituksilla on merkitystä. Suosittelijoiksi on hyvä valita sellaiset tahot, jotka pystyvät kuvailemaan selkeästi esimerkiksi kykyjäsi johtaa hanketta ja saavuttaa sille asetetut tavoitteet sekä kuvailemaan tutkimuksesi merkityksellisyyttä alalle kotimaassa tai kansainvälisesti.

Mikäli emme ole ehtineet ottaa hakemustasi käsittelyyn, voit tehdä hakemukseen muutoksia peruuttamalla sen lähetyksen verkkopalvelussa. Lähetyksen peruutus palauttaa hakemuksen takaisin luonnostilaan.

Jos hakemuksesi on jo otettu käsittelyyn, muutoksia ei voi valitettavasti enää tehdä.

Jos saat hankkeellesi päällekkäisen rahoituksen toiselta taholta hakemuksen lähettämisen jälkeen, ilmoitathan siitä meille viipymättä sähköpostitse.

Hienoa, onnittelut!

Olethan meihin viipymättä yhteydessä sähköpostitse, jos kyseessä on päällekkäinen rahoitus. Ilmoitathan meille myös, miltä osin se menee päällekkäin meiltä haetun avustuksen kanssa.

Kyllä voit. Jos haluat perua hakemuksesi kokonaan, kirjaudu verkkopalveluun, ota esille lähettämäsi hakemus ja peruuta lähettäminen. Jos et pysty perumaan hakemuksen lähettämistä, tarkoittaa se, että olemme ottaneet hakemuksesi käsittelyyn. Ole siinä tapauksessa meihin yhteydessä sähköpostitse ja pyydä hakemuksesi peruuttamista.

Käsittelemme kaikki hakemukset huolellisesti. Jos hakemus on käsitelty, ja saanut kielteisen avustuspäätöksen, emme suosittele lähettämään samaa hakemusta uudelleen. Huomioithan, että emme tarjoa perusteluja päätöksille.


2. Avustuksensaajalle

Yliopiston vaihtaminen avustuksen myöntämisen jälkeen käy päinsä, jos vastaanottavalla yliopistolla on tarjota samat puitteet hankkeen toteuttamiseksi kuin hakemuksessa on esitetty. Tarvitsemme kirjallisen ja allekirjoitetun suostumuksen sekä luovuttavalta että vastaanottavalta yliopistolta. Suostumukset voi toimittaa meille sähköpostitse.

Toimitathan avustustasi koskevat maksupyynnöt meille verkkopalvelun kautta. Avustuksia ei voi valitettavasti maksaa laskuja vastaan.

Kyllä myönnämme. Voit hakea uudella hakemuksella samaan aiheeseen uutta avustusta. Hakemus arvioidaan samalla tavoin kuin aiempikin hakemuksesi. Käsittelyssä huomioidaan hankkeessasi tähän asti saavutetut tavoitteet, joiden esittelemiseen kannattaa hakemuksessa panostaa.

Jatkoavustusta hakiessasi on hyvä huomioida, että lähetät hakemuksen riittävän ajoissa, jotta tutkimukseesi ei tulisi katkoa. Jos avustuksesi kesto on esimerkiksi päättymässä ensi vuoden loppuun mennessä ja kyseessä on lääketieteen alaa koskeva hakemus, on hakemus hyvä olla meillä käsittelyssä ensi vuoden   ensimmäisellä lääketieteen kokouskierroksella maaliskuussa. Vastaavasti tekniikan alan hakemus on hyvä toimittaa käsittelyyn toukokuun kokouskierrokselle, jossa käsitellään tekniikan alojen hakemuksia.

Huomioithan myös, että hakemus on hyvä lähettää meille riittävissä ajoin ennen valitsemaasi kokouskuukautta (noin 4–6 kuukautta aikaisemmin).

Käynnissä olevalle avustukselle ei voi valitettavasti hakea jatkoaikaa, jos olet lähettänyt meille jatkoavustusta koskevan hakemuksen. Suosittelemme huomioimaan, että jatkoa koskeva hakemus kannattaa lähettää meille riittävissä ajoin.

Hanke tulee aloittaa vuoden sisällä myöntöpäätöksestä. Edellinen avustus tulee olla kokonaan käytetty ennen jatkoavustuksen maksatuksen aloittamista.

Etupainotteinen maksatus tarkoittaa sitä, että kukin maksupyyntö mitoitetaan tulevan kauden kuluille. Avustuksenmaksu alkaa myöntöpäätöksestä.