Tietoa avustuksen hakijalle

Hakijan ohjeista löydät tietoa mm. avustuksen myöntämisperusteista, hakemuksen tekemisestä ja hakemusten käsittelystä. Tutustu ohjeisiin huolellisesti ennen hakemuksen täyttämistä.

Säätiö toteuttaa päämääräänsä avustamalla kansainvälisesti merkittävää ja tieteelliseen läpimurtoon pyrkivää tutkimusta sekä taidetta ja kulttuuria, jolla on edellytykset täyttää vaativat kansainväliset kriteerit. Lisäksi säätiö tukee valikoivasti mm. korkeakouluopetukseen, liikuntaan ja kolmannen sektorin toimintaan liittyviä hankkeita.

Kuka voi hakea?
 • Pääsääntöisesti työryhmät ja organisaatiot ja niiden muodostamat yhteenliitymät eli konsortiot
 • Tutkimushankkeiden osalta väitelleet, riittävän itsenäisyyden saavuttaneet tutkijat (ks. Usein kysytyt kysymykset)
Mihin voi hakea?
 • Tutkimushankkeisiin lääketieteen, tekniikan ja taloustieteiden sekä näitä tukevien ja mahdollistavien muiden tieteiden alalla
 • Taide- ja kulttuurihankkeisiin
 • Tieteen, taiteen ja kulttuurin monialaisiin hankkeisiin
 • Toimialaa, toimintaympäristöä ja/tai hakijaorganisaation kyvykkyyttä ja potentiaalia kehittäviin hankkeisiin edellä mainituilla aloilla
 • Yhteiskunnallisesti merkittävien ongelmien ratkaisua edistävien toimintamallien ja tutkimuksen mahdollistamiseen
 • Kaikissa hankkeissa oltava riittävä ja selkeä yhteys Suomeen (ks. Usein kysytyt kysymykset)
Mihin avustusta ei myönnetä?
 • Voittoa tavoittelevaan liiketoimintaan
 • Sosiaalisin perustein (yksityiselämän piiriin kuuluviin tarkoituksiin)
 • Yksittäisiin väitöskirjoihin, eikä postdoc-vaiheen tutkimukseen: työryhmä voi kuitenkin sisältää myös väitöskirja- ja postdoc-vaiheen tutkijoita
 • Opintojen rahoittamiseen ja työharjoitteluun
 • Matka-apurahana
 • Yksittäisiin pienlaitehankintoihin, työkaluihin ja soittimiin
 • Minkään toiminnan pysyvään rahoittamiseen
 • Julkisen palvelutuotannon piiriin kuuluvaan toimintaan
 • Jos hakijalla tai hankkeella ei ole kiinteää yhteyttä Suomeen

Säätiö myöntää ainoastaan avustuksia,
eikä tee esimerkiksi sponsori- tai yhteistyösopimuksia.

Linjauksia säätiön strategiakaudelle 2024–26

Edistämme kansainvälisesti kilpailukykyistä tiedettä ja taidetta sekä kulttuuria.

Panostamme tieteen ja taiteen uusiutumiseen, uuteen ja ennakkoluulottomaan tekemiseen – yhteiskunnallisesti merkittävään ja voimaannuttavaan toimintaan.

Tunnistamme tieteen ja taiteen toteuttamista tukevien toimintamallien ja kyvykkyyttä sekä urapolkuja vahvistavan toiminnan tarpeen.

Tavoitteenamme on mahdollistaa pitkäkestoinen työskentely, mutta myös uudenlaista, poikkialaista yhteistyötä. Säätiön avustuksilla on merkittävä vaikutus hankkeiden toteutumiselle.

Kohdennamme strategiakaudella tieteen avustuksia lääketieteeseen, tekniikkaan, tekniikkaa tukeviin luonnontieteisiin sekä taiteeseen ja kulttuuriin. Avustamme ensisijaisesti työryhmiä ja organisaatioita. Säätiö tukee harkitusti myös muita hankkeita, jotka edistävät hyvinvointia Suomessa.

Jane ja Aatos Erkon säätiö ottaa vastaan avustushakemuksia vuoden jokaisena päivänä

Avustuksista päättää säätiön hallitus neljästi vuodessa. Hakemuksen keskimääräinen käsittelyaika on 4–6 kuukautta. Tutustu huolellisesti hakuohjeisiimme ja kokousten ajankohtiin ennen hakemuksen täyttämistä.

MITEN KÄSITTELEMME HAKEMUKSESI
 • Kun otamme hakemuksesi käsittelyyn, tarkistamme ensin, täyttääkö se säätiön säännöt
 • Tämän jälkeen asiantuntijamme arvioivat kaikki kyseisellä kokouskierroksella käsiteltävät, säätiön sääntöjen mukaiset hakemukset arviointikriteeriemme mukaisesti. Arvioinnissa on kaksi vaihetta.
 • Arvioinnin ensimmäisessä vaiheessa asiantuntijat arvioivat kunkin hakemuksen itsenäisesti. Toisessa vaiheessa asiantuntijat kokoontuvat keskustelemaan hankkeista ja itsenäisen arviointivaiheen tuloksista sekä päättämään avustusesityksistä säätiön asiantuntijavaliokunnalle.
 • Asiantuntijavaliokunnan käsittelyn jälkeen säätiön työvaliokunta valmistelee esityksen säätiön hallitukselle.
 • Säätiön hallitus tekee päätökset avustuksista kokouksessaan.
 • Lähetämme tiedon päätöksistä kaikille hakijoille.

Jos hakemus edellyttää säätiön toimesta lisäselvitystä tai käsittely muusta syystä viivästyy, voi hakemuksen käsittely siirtyä seuraavalle mahdolliselle kokouskierrokselle.

Kuka arvioi hakemuksesi?

Käytämme hakemusten arvioinnissa vertaisarviointia. Asiantuntijamme arvioivat hakemuksesi arviointikriteerien perusteella. Asiantuntijat voivat olla Suomesta tai ulkomailta, ja toimikausi on kolme vuotta. Emme julkaise asiantuntijoiden henkilöllisyyksiä.

Millainen hanke menestyy?

Menestyvät hakemukset täyttävät arviointikriteerimme ja ovat selkeitä, uskottavasti perusteltuja ja innostusta herättäviä. Arvostamme hyviä yhteistyöverkostoja ja kansainvälistä ulottuvuutta silloin, kun niillä on aitoa merkitystä hankkeen onnistumisen kannalta. Kiinnitämme myös huomiota hankkeen vastuullisuuteen sekä budjetin realistisuuteen.

Arviointikriteerit

Hankkeen arviointia varten olemme luoneet kriteerit, joilla pyrimme varmistamaan tasapuolisen ja tasalaatuisen arviointityön.

1/5

Säätiön strategisten tavoitteiden toteutuminen

Arvioimme, edistääkö hanke yhden tai useamman strategisen tavoitteemme toteutumista: alansa huippujen tukemista, tekijäpolven vaihtumista, kansainvälisyyttä, toiminnan uusiutumista, poikkialaisuutta ja/tai nuorten lahjakkuuksien urakehitystä.

2/5

Tavoitteiden rohkeus ja kunnianhimo

Arvioimme hankkeen ainutlaatuisuutta, yllättävyyttä, läpimurtopotentiaalia ja kansainvälistä huomionarvoisuutta. Haastaako se alansa aiempia käytäntöjä? Lisäksi arvioimme, minkälaisen riskin hanke sisältää suhteessa sen mahdolliseen hyötyyn.

3/5

Työsuunnitelmat ja menetelmät

Arvioimme hankkeen työsuunnitelman tasoa ja loogisuutta sekä tavoitteiden ja välivaiheiden selkeyttä. Ovatko käytetyt menetelmät vahvat ja ajanmukaiset? Tuodaanko suunnitelmassa esille hankkeen konteksti ja nykytilanne? Edustaako hanke kokonaisuudessaan alansa viimeisintä kärkeä?

4/5

Toteuttajat ja yhteistyöverkostot

Arvioimme päätoteuttajien tasoa: ovatko hakijat uravaiheisiinsa nähden ja näyttöjensä perusteella huipputekijöitä? Ovatko hankkeen yhteistyöverkostot vahvat, ja tarvitseeko hanke kansainvälisiä kumppaneita toteutuakseen? Onko työnjako selkeä ja käytössä oleva infrastruktuuri uskottava?

5/5

Vaikuttavuus

Arvioimme tutkimuksen tai toiminnan merkittävyyttä: tarjoaako hanke merkittävää hyötyä riippumatta siitä, johtaako se läpimurtoon tai onnistumiseen? Millaisia myönteisiä vaikutuksia hankkeella on paitsi omalle alalleen, myös laajemmin yhteiskunnalle?

Hakijan ohjeet ja verkkopalvelu

Kun olet lukenut hakuohjeet huolellisesti, voit siirtyä tunnistautumaan verkkopankkitunnuksillasi verkkopalveluun ja täyttää sekä lähettää meille hakemuksesi.

Jane ja Aatos Erkon säätiön uutiskirje

Uutiskirjeemme tilaajana saat ajankohtaiset kuulumiset sähköpostiisi neljästi vuodessa.

Tilaamalla uutiskirjeen hyväksyt tietosuojaselosteen.