Jane ja Aatos Erkon säätiö

Perustaminen

Jane ja Aatos Erkon säätiön perustamiskokous pidettiin 15.2.2002, ja säätiö sai perustamisluvan Patentti- ja rekisterihallitukselta 22.2.2002, jolloin samalla vahvistettiin säätiölle säädekirjan mukaiset säännöt. 

Säätiö merkittiin säätiörekisteriin 16.4.2002.

Tarkoitus

Jane ja Aatos Erkon säätiön ensisijaisena tarkoituksena on edistää ja tukea tekniikan ja taloustieteiden sekä lääketieteen tutkimusta. Säätiö tukee myös taidetta ja kulttuuria sekä urheilutoimintaa ja ruumiillista kasvatusta, joilla edistetään hyvinvointia Suomen kansakunnan etujen mukaisesti.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan ylläpitämällä tai tukemalla tutkimus- ja opetustoimintaa. Säätiö myöntää avustuksia, palkintoja ja tukia, tukee tutkimusprojekteja alan laitoksissa Suomessa ja ulkomailla sekä harjoittaa muita tukitoimenpiteitä.

Toiminnan painopiste on väitöskirjan jälkeisen ajan tutkimuksessa uran kaikissa vaiheissa.

Säätiö jakaa vuosittain pääoman tuotosta merkittävän osan yleishyödyllisiin tarkoituksiin.

Toiminnassaan säätiö noudattaa hyvää säätiötapaa. Jane ja Aatos Erkon säätiö on Säätiöt ja rahastot ry:n jäsen.

Linjauksia säätiön strategiakaudelle 2024–26

Edistämme kansainvälisesti kilpailukykyistä tiedettä ja taidetta sekä kulttuuria.

Panostamme tieteen ja taiteen uusiutumiseen, uuteen ja ennakkoluulottomaan tekemiseen – yhteiskunnallisesti merkittävään ja voimaannuttavaan toimintaan.

Tunnistamme tieteen ja taiteen toteuttamista tukevien toimintamallien ja kyvykkyyttä sekä urapolkuja vahvistavan toiminnan tarpeen.

Tavoitteenamme on mahdollistaa pitkäkestoinen työskentely, mutta myös uudenlaista, poikkialaista yhteistyötä. Säätiön avustuksilla on merkittävä vaikutus hankkeiden toteutumiselle.

Kohdennamme strategiakaudella tieteen avustuksia lääketieteeseen, tekniikkaan, tekniikkaa tukeviin luonnontieteisiin sekä taiteeseen ja kulttuuriin. Avustamme ensisijaisesti työryhmiä ja organisaatioita. Säätiö tukee harkitusti myös muita hankkeita, jotka edistävät hyvinvointia Suomessa.

Avustuspolitiikkaa arvioidaan strategiakauden aikana seuraamalla aktiivisesti toimintaympäristöä. Avustuksista päätettäessä keskeisinä kriteereinä ovat hakijatahon todennettu kyvykkyys, tavoitteen asettelun rohkeus ja vaikutus sekä merkittävyys toimialalla, toteutussuunnitelman laatu ja realistisuus.

Arvojamme ovat avoimuus, läpinäkyvyys, ennakkoluulottomuus ja korkealaatuisuus. Toimintaperiaatteitamme ovat vuorovaikutus ja joustavuus sekä aktiivinen säätiötyön kehittäminen.