Suomi / English / Svenska

JANE JA AATOS ERKON SÄÄTIÖPerustaminen

Jane ja Aatos Erkon säätiön perustamiskokous pidettiin 15.2.2002, ja säätiö sai perustamisluvan Patentti- ja rekisterihallitukselta 22.2.2002, jolloin samalla vahvistettiin säätiölle säädekirjan mukaiset säännöt. Lue lisää säännöistä…

Säätiö merkittiin säätiörekisteriin 16.4.2002.

Hakuperusteet

Jane ja Aatos Erkon säätiön ensisijaisena tarkoituksena on edistää ja tukea tekniikan ja taloustieteiden sekä lääketieteen tutkimusta.

Säätiö tukee myös taidetta ja kulttuuria sekä urheilutoimintaa ja ruumiillista kasvatusta, joilla edistetään hyvinvointia Suomen kansakunnan etujen mukaisesti.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan ylläpitämällä tai tukemalla tutkimus- ja opetustoimintaa. Säätiö myöntää avustuksia, palkintoja ja tukia, tukee tutkimusprojekteja alan laitoksissa Suomessa ja ulkomailla sekä harjoittaa muita tukitoimenpiteitä.

Toiminnan painopiste on postdoc-tutkinnon jälkeen tähtäävän tutkimuksen tukemisessa.

Säätiö jakaa vuosittain pääoman tuotosta merkittävän osan yleishyödyllisiin tarkoituksiin.

Säätiön yleiset hakuohjeet

Säätiön strateginen linjaus avustuksille kaudelle 2021-2023

Toiminnassaan säätiö noudattaa hyvää säätiötapaa.

Jane ja Aatos Erkon säätiö on Säätiöt ja rahastot ry:n jäsen.