Information till den som ansöker om bidrag

I anvisningarna till sökanden hittar du information om bland annat grunderna för beviljande av bidrag, inlämnande av ansökan och behandlingen av ansökningar. Läs noggrant igenom anvisningarna innan du fyller i ansökan.

Jane och Aatos Erkkos stiftelse beviljar bidrag för internationellt betydande forskning som strävar efter ett vetenskapligt genombrott samt för konst och kultur som har förutsättningar att uppfylla krävande internationella kriterier. Stiftelsen beviljar också selektivt bidrag för projekt som gäller bland annat högskoleundervisning, motion och tredje sektorns verksamhet.

Vem kan ansöka?
 • Finländare eller i Finland bosatta eller verksamma personer, föreningar och andra organisationer
 • Utomlands bosatta eller verksamma personer eller aktörer, om föremålet för ansökan har en klar och stark anknytning till Finland
 • Forskare med doktorsexamen, från självständighetsfasten till erfaren forskare
 • Flera arbetsgrupper och/eller organisationer som en sammanslutning, dvs. som ett konsortium
För vilket syfte kan man ansöka?
 • I synnerhet för långvariga projekt och omfattande helheter i regel för arbetsgrupper och organisationer
 • För fördomsfritt och nyskapande arbete
 • För internationellt högkvalitativt arbete som är viktigt för branschen
 • För riskfyllda Proof of Concept-projekt
 • För högskoleundervisning
 • För projekt som hänför sig till tredje sektorns verksamhet
 • För nytt bidrag för samma projekt
För vad beviljas bidrag inte?
 • För vinstdrivande affärsverksamhet
 • På sociala grunder (för ändamål som omfattas av privatlivet)
 • För enskilda doktorsavhandlingar, inte heller för forskning i den postdoktorala fasen: i arbetsgruppen får ingå även forskare i doktorsavhandlingsfasen och den postdoktorala fasen
 • För finansiering av studier och arbetspraktik
 • För resestipendier
 • För enskilda inköp av små apparater, verktyg och musikinstrument
 • För permanent finansiering av någon verksamhet
 • För verksamhet som omfattas av den offentliga serviceproduktionen
 • För sökanden eller projektet som inte har en fast anknytning till Finland.

Stiftelsen beviljar endast bidrag och ingår
till exempel inte sponsor- eller samarbetsavtal.

När kan jag ansöka?

Jane och Aatos Erkkos stiftelse tar emot ansökningar via webbtjänsten varje dag under året.

Stiftelsens styrelse beslutar om bidragen fyra gånger om året. Den genomsnittliga behandlingstiden för ansökan är 4–6 månader. Läs noggrant igenom våra ansökningsanvisningar och om tidpunkterna för sammanträdena innan du fyller i ansökan.

I ikonerna faserna nedan:
 • Inlämnande av ansökan
  Kontrollera i våra anvisningar vid vilket av de fyra styrelsesammanträdena du önskar att din ansökan behandlas. Beakta att man på olika sammanträden prioriterar handläggning av vissa vetenskapsgrenar. Skicka ansökan till oss 4–6 månader före den aktuella sammanträdesmånaden. De exakta datumen för sammanträdena är inte offentliga.
 • Behandling av ansökningar
  Experter bedömer ansökningarna, varefter styrelsen fattar beslut om bidrag. Ansökningarna behandlas konfidentiellt.
 • Information om beslut om bidrag
  Vi skickar dig information om beslutet så snart som möjligt efter sammanträdet. Positiva beslut blir offentliga först när vi har offentliggjort dem på vår webbplats.

Anvisningar till sökanden och webbtjänsten

När du noggrant har läst igenom anvisningarna kan du logga in dig på webbtjänsten med dina nätbankskoder och fylla i och skicka din ansökan till oss.

Jane ja Aatos Erkon säätiön uutiskirje

Uutiskirjeemme tilaajana saat ajankohtaiset kuulumiset sähköpostiisi neljästi vuodessa.

Tilaamalla uutiskirjeen hyväksyt tietosuojaselosteen.