Suomi / English / Svenska

Jane ja Aatos Erkon säätiö jakoi avustuksia yli 9 miljoonaa euroa pääosin tekniikan aloille

Jane ja Aatos Erkon säätiö tukee korkeatasoista tutkimusta, taidetta ja kulttuuria. Säätiön hallitus myönsi vuoden toisessa kokouksessaan toukokuussa avustuksia lähes 9,3 miljoonaa euroa 11 hankkeelle.

Toukokuun kokouksessa avustusten käsittely painottui tekniikan alojen hakemuksiin. Näiden osuus kokonaisavustuksesta oli 8,1 miljoonaa euroa seitsemälle hankkeelle, sisältäen kaksi avustusta lääketieteellisen teknologian projekteihin. Muihin tieteisiin myönnettiin yhdelle hankkeelle 1 000 000 euroa sekä kulttuurille ja muille aloille 172 300 euroa kolmelle kohteelle.

Suurin avustus, 3 000 000 euroa kuudelle vuodelle, myönnettiin Tampereen yliopistolle uuden tohtoriohjelman perustamiseen. ”Tulevaisuuteen vahvasti katsovan tutkimusteeman edistämiseen tohtorikoulu on erinomainen alusta”, toteaa säätiön asiamies Hanna-Mari Peltomäki. Ihmisen ja koneen yhteispeli tuo mukanaan mahdollisuuksia, mutta myös ongelmia. CONVERGENCE-tohtoriohjelman tavoite on kehittää asiantuntemusta kokonaisvaltaisesti yhdistämällä eri osaamisalueita tieteellisen, teollisen ja yhteiskunnallisen sekä eettisen asiantuntemuksen varmistamiseksi: mukana ovat pelillistäminen, kybertekniikka, tekoäly ja koneoppiminen sekä robotiikka ja konehavainnointi.

”Uudenlaisen osaamispääoman kasvattamisen rinnalla on tärkeää oppia myös hyödyntämään jo olemassa olevaa tietoa ja tutkimusvarantoa”, Peltomäki jatkaa. ”Tieteellisesti uskottavien ja monialaisesti luotettavien alustojen ja verkostojen hyödyntämiselle on kasvava tarve.” Suomalaiselle Tiedeakatemialle myönnettiin 1 000 000 euron avustus tutkitun tiedon vaikuttavuutta ja hyödyntämistä edistävän toimintamallin kehittämiseen eri tiedeakatemioiden, tutkijoiden, päättäjien ja muiden sidosryhmien välille sekä Tiedeakatemian puolueettoman tiedonvälittäjän roolin vahvistamiseen. Yleistieteellisenä toimijana akatemia toimii korkeatasoista tiedettä edustavien tutkijoiden verkostona.

Oulun yliopiston Centre for Advanced Steels Research (CASR) -tutkimusyksikölle myönnettiin 2 000 000 euron viisivuotinen avustus. Noin 120 tutkijan osaamiskeskittymä on alallaan pohjoismaiden suurin tutkimusyksikkö, joka kattaa koko teräksen käsittelyketjun. Avustuksella yksikkö keskittyy alan akuuttiin perustutkimuksen tarpeeseen ja niihin teräs- ja konepajateollisuuden teemoihin, joissa hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää eniten ja osaamisen vahvistamisesta on suurin hyöty.

Niin ikään Oulun yliopiston tutkija FT Mikko Finnilän tutkimukseen uusien kuvantamismenetelmien kehittämiseen luu- ja rustokudosten vaurionkorjauksen selvittämiseksi myönnettiin 600 000 euron avustus neljälle vuodelle.

Lista kaikista toukokuussa myönnetyistä avustuksista löytyy tiedotteen liitteenä. Kaikkiin säätiön myöntämiin avustuksiin voi tutustua verkkosivuilla, www.jaes.fi. Säätiö ottaa vastaan hakemuksia vuoden jokaisena päivänä, ja hallitus päättää avustuksista neljästi vuodessa.

Viime vuoden toimintakertomukseen voi tutustua verkkosivuilla. ”Säätiön pitkäjänteisen, mutta myös uusia avauksia sekä riskipitoisia hankkeita mahdollistavan avustustoiminnan merkityksellisyys korostuu entisestään tänäkin vuonna”, säätiön hallituksen puheenjohtaja Nils Ittonen summaa. ”Vahvan lääketieteen tutkimuksen rinnalla säätiön tavoitteena on nostaa tekniikan alan myöntöprofiilia”, Ittonen jatkaa.

Lisätietoja:
Hanna-Mari Peltomäki, asiamies, Jane ja Aatos Erkon säätiö
hanna-mari.peltomaki@jaes.fi, p. 044 513 1069

 

Jane ja Aatos Erkon säätiön avustukset toukokuussa 2022

Tampereen yliopisto
CONVERGENCE of humans and machines.
6 vuotta. 3 000 000 €

Oulun yliopisto
Advanced Steels for a Green Planet, AS4G.
5 vuotta. 2 000 000 €

Professori Johan Bobacka, Åbo Akademi
Development of sustainable technologies for electrical energy storage based on biomaterials (SUSTEC).
4 vuotta. 1 000 000 €

Suomalainen Tiedeakatemia
Tieteelliset ilmiökartat: Tutkitun tiedon vaikuttavuutta edistävän toimintamallin kehittäminen.
3,8 vuotta. 1 000 000 €

FT Mikko Finnilä, Oulun yliopisto
Uusia kuvantamismenetelmiä luu- ja rustokudosten vaurionkorjauksen selvittämiseen.
4 vuotta. 600 000 €

PhD Muhammad Muniruzzaman, Geologian tutkimuskeskus, GTK
ML-Mining: Machine Learning surrogate modeling for risk assessment and water quality prediction at Mining sites.
4 vuotta. 560 000 €

Heikki Nieminen, Aalto-yliopisto
An ultrasonic method to overcome shortcomings of ex vivo gene therapies.
3 vuotta. 497 000 €

Professori Pekka Koskinen, Jyväskylän yliopisto
Kohti kestävää metallien hyödyntämistä: kaksiulotteiset metallit käyttöön lujilla reunarakenteilla.
4 vuotta. 450 800 €.

Mikkelin Musiikkijuhlien kannatusyhdistys ry
Kansainväliset orkesterivierailut Mikkelin Musiikkijuhlilla.
100 000 €

Kansainvälisen Uuno Klami -sävellyskilpailun kannatusyhdistys ry
V Kansainvälinen Uuno Klami -sävellyskilpailu 2023–2024.
70 000 €

Orimattilan Erkko-lukio
Opiskelijastipendit 2022.
2 300 €

 

Tiedote PDF-muodossa

JAES Toimintakertomus 2021