Administration och kommittéer av Jane och Aatos Erkkos stiftelsen

Styrelsen

Nils Ittonen, styrelseordförande
Juhani Mäkinen, styrelsens vice ordförande
Reetta Meriläinen
Kerstin Rinne
Mikko Mursula
Marianne Heikkilä
Antti Vasara
Jussi Pesonen
Sari Pohjonen
Outi Vaarala, suppleant
Anna Valtonen, suppleant

Arbetsutskottet

Nils Ittonen, ordförande
Juhani Mäkinen
Hanna-Mari Peltomäki

Finansutskottet

Mikko Mursula,ordförande
Nils Ittonen
Karl Tujulin
Hanna-Mari Peltomäki

Expertutskottet

Antti Vasara, ordförande
Nils Ittonen
Hanna-Mari Peltomäki
Utomstående experter hörs vid behov. Deras identitet offentliggörs inte.

Stiftelsens revisorer

Revisionssammanslutning
PricewaterhouseCoopers Oy
Huvudansvarig revisor Tiina Puukkoniemi

Stiftelsens ombud

Hanna-Mari Peltomäki