Dataskydd

När en bidragsansökan sänds till Jane och Aatos Erkkos stiftelse lämnar den sökande sina uppgifter till stiftelsen och dessa bildar ett register med personuppgifter hos stiftelsen.

Mera information om personuppgiftsansvariges rätt att samla in, lagra, använda och behandla personuppgifter finns på Dataombudsmannens byrås hemsida.

Alla har rätt att kontrollera sina personuppgifter. Enligt dataskyddsförordningen har du, oberoende av sekretessföreskrifter, rätt att få veta vilka personuppgifter om dig som har sparats i personregistret eller att det inte finns några uppgifter om dig i registret. I samband med detta är den personuppgiftsansvarige skyldig att informera den registrerade om registrets uppgiftskällor samt vilket personregister uppgifterna används i och överlåts till enligt gällande lagstiftning.

Begäran om att kontrollera uppgifterna i registret skickas skriftligen till Jane och Aatos Erkkos stiftelse. Den registrerades rätt till information om uppgifterna regleras i dataskyddsförordningen, artikel 15. Rätten till information är kostnadsfri förutom i de fall som anges i dataskyddsförordningen, artikel 12.

Information om Jane och Aatos Erkkos stiftelses register över bidrags- och stipendiesökande och -mottagare samt implementering av rätten till information finns i  dataskyddsbeskrivningen.