2023

Beviljade bidrag

BIDRAGEN SOM BEVILJADES ÅR 2004 TOTALT:

18.635.838 €

(summan kan innehålla beviljade bidrag som inte ännu publicerats)


Professor Päivi Törmä

Aalto-universitetet

Supraledning vid rumstemperatur 2033. 4 år.

2.000.000 €


Professor Annele Virtanen

Östra Finlands universitet

Climate and air quality impacts of boreal forest fires. 4 år.

1.200.000 €


Tenure track -professor Mataleena Parikka

tammerfors universitet

Antibioottitoleranssin nujertaminen tuberkuloosissa 4 år.

1.000.000 €


Professor Inari Kursula

Uleåborgs universitet

Struktur och funktion av malariaparasitens speciella aktomyosinmotor. 3 år.

842.000 €


Professor Matti Putkonen

Helsingfors universitet

Nya material för energieffektiv mikroelektronik. 4 år.

784.000 €


Professor Ilkka Julkunen

åbo universitet

Immunskyd i koronavirusinfektion. 3 år.

760.000 €


Assisterande professor Merja Voutilainen

helsingfors universitet

En ny vävnadsspecific neuron reparationsterapi för ALS och Parkinsons sjukdom. 3 år.

700.000 €


Tampere-talo

För utvecklingen av Tammerforsoperan och kammarmusikverksamheten för åren 2024–25. 2 år.

670.000 €


Assisterande professor Carlos Figueiredo

åbo universitet

Studier av antigenpresentation i metastaserande melanom – mekanismer, prognos och behandlingsmöjligheter . 4 år.

637.000 €


Professor emeritus Klaus Hedman

Helsingfors universitet

Vävnadsvirom: allomfattande impact-analys. 4 år.

600.000 €


Professor Pekka Karhunen

Tammerfors universitet

Betydelsen av mikrobiomet av rupturkänsligt koronar aterom, diagnostik, dess behandlings- och förebyggande möjligheter. 3 år.

600.000 €


Assisterande professor Liisa Myllykangas

Helsingfors universitet

Mot precisionsdiagnostik för hela spektrumet av demenssjukdomar – en neuropatologisk och genetisk studie. 3 år.

600.000 €


FD Johanna Englund

Helsingfors universitet

Det extracellulära matrixet vid uppkomst av bröstcancer. 3 år.

506.000 €


FD Olli Pietiläinen

Helsingfors universitet

Genetiska mekanismer bakomliggande neurala defekter vid schizofreni. 4 år.

500.000 €


Assisterande professor Matilda Backholm

Aalto-universitetet

En ny metod för att att undersöka de mekaniska krafter som begränsar växters rottillväxt. 4 år.

496.000 €


Akademiforskare Tuomo Valkonen

Helsingfors universitet

Optimointia inversion epäkleudisissa avaruuksissa. 4 år.

480.000 €


Espoon kaupunginteatterisäätiö sr

Internationella spetsproduktioner på gästspel 2024–27. 3,5 år.

478.000 €


Mikkelin Musiikkijuhlien Kannatusyhdistys ry

Gästkonserter av London Philharmonia på Mikkeli Musikfestival 2023–26.

400.000 €


Assisterande professor Alexander Mildner

åbo universitet

Modulering av makrofagernas lipidkatabolism vid ateroskleros. 4 år.

400.000 €


Docent Petteri Oura

helsingfors universitet

Translationell rättsmedicinsk neuropatologi – FINNE-projekt. 3 år.

400.000 €


Tanssikaari ry

Skapandet av en ny internationell konstfestival och produktion av internationella dansverk. 2 år.

385.000 €


Assitej Finland

Bravo! Internationell scenkonstfestival för barn och unga – Utvecklingsprojekt för internationella gästföreställningar för åren 2023–2026. 3 år.

320.000 €


Ph.D. Kirill Murashko

Östra Finlands universitet

Aerosolbaserade teknologier i avancerad komposit produktion för litium-svavelbatterier. 3 år.

314.000 €


Docent Nina Kaminen-Ahola

helsingfors universitet

Spår av tidig exponering i epigenetisk minne: framtida biomarkörer för diagnos av utvecklingsstörningar. 2 år. PoC.

300.000 €


FD Tiina Salminen

tammerfors universitet

Heta mitokondrier – implikationer för termisk anpassning, infektion och botande av mitokondriella sjukdomar. 2 år. PoC.

300.000 €


Professor Laeticia Petit

Tammerfors Universitet

Kompositfibrer som ny vit ljuskälla. 4 år. PoC.

300.000 €


Professor Eeva-Liisa Eskelinen

Åbo universitet

Molekylära mekanismer för RAB24-medierad proliferation, adhesion och migration av cancerceller. 3 år.

298.000 €


Docent Emilia Peuhu

Åbo universitet

Molekylära egenskaper och diagnostiska biomarkörer av bröstcarcinom in situ. 2 år. PoC.

282.000 €


MD Maija Castren

helsingfors universitet

Astrocytmedierade mekanismer som ett therapeutiskt mål vid Fragilt X-syndrom. 2 år. PoC.

254.000 €


Hamina stad

Internationel Militärmusikfestival Hamina Tattoo 2024. 2 år.

250.000 €


Helsingin kamarikuoron kannatusyhdistys ry

Uruppföranden vid Helsingfors kammarkörs 20-årsjubileumsår. 2 år.

234.000 €


Professor Pertti Panula

Helsingfors universitet

Modellering av sjukdomar med gensaxmetoden och sebrafiskar. 1,5 år.

226.000 €


Docent Shiqi Wang

Helsingfors universitet

Quantitative analysis of endosomal escape and intracellular delivery via bioorthogonal luminescent reaction (BioLure). 3 år. Proof of Concept.

200.600 €


Docent Li Wei

Helsingfors universitet

Makrofager med hög läkemedel kapacitet för behandling av autoimmuna sjukdomar. 2 år. PoC.

200.000 €


Docent Christopher Jackson

Helsingfors universitet

Genomfattande identifiering av cellulära räddningsmekanismer mot mitokondriell dysfunktion. 3 år.

187.000 €


Md Elina Urpilainen

Uleåborgs universitet

OmGel – En ny in vitro metod för individualiserad behandling vid ovarialcancer. 5 år.

152.400 €


Professor Peter Richard

VTT

Engineering white-rot mushrooms for lignin valorization. 1 år.

135.300 €


Docent Jukka Kero

Åbo universitet

Sköldkörtelsjukdomars genetiska orsaker och nya sjukdomsmekanismer. 1,5 år.

108.000 €


Musiikkitalon Urut Soimaan ry

Organisering av evenemangen under året för ibruktagande av Musikhusets orgel. 1 år.

100.000 €


Suomenkielisen Kouluviestikarnevaalin Tukisäätiö

Finska Stafettkarnevalen på Olympiastadion 2023.

30.000 €


Erkko-gymnasiet

Stipendier 2023.

4.538 €


Filträra