2004

Myönnetyt avustukset

Vuonna 2004 myönnetyt avustukset yhteensä:

125 000 € + 100 000 USD

(summa voi sisältää julkaisemattomia myönnettyjä avustuksia)


Villa Lanten sivistysrahasto

100 000 €


World Childhood Foundation

100 000 USD


Sotainvalidien veljesliiton tuki- ja perinnesäätiö

Eljas Erkon rahasto

25 000 €