2005

Myönnetyt avustukset

Vuonna 2005 myönnetyt avustukset yhteensä:

678 000 € + 200 000 USD

(summa voi sisältää julkaisemattomia myönnettyjä avustuksia)


Tampereen yliopisto

Viisivuotinen professuuri Pohjois-Amerikan tutkimukseen

500 000 €


World Childhood Foundation

200 000 USD


Satamajäänsärkijä S/S Turso

Entisöimisprojekti

75 000 €


Tero Saarinen Company

25 000 €


Tanja Hautala

kasvatustieteen tohtoriopiskelija

20 000 €


Kaarina Winter

kasvatustieteen tohtoriopiskelija

20 000 €


Christine ja Göran Schildtin säätiö

20 000 €


Sotainvalidien veljesliiton tuki- ja perinnesäätiö

Eljas Erkon rahasto

10 000 €


Balettitanssija Minna Tervamäki

8 000 €