2004

Beviljade bidrag

Bidragen som beviljades år 2004 totalt:

125.000 € + 100.000 USD

(summan kan innehålla beviljade bidrag som inte ännu publicerats)


Villa Lanten sivistysrahasto

100.000 €


World Childhood Foundation

100.000 USD


Krigsinvalidernas brödraförbunds stöd- och traditionsstiftelse

Eljas Erkkos fond

25.000 €


Filträra