Etusivu » Artiklar » Stora satsningar, stora förväntningar

Stora satsningar, stora förväntningar

En titt på stiftelsens strategiska mål

År 2023 avslutades stiftelsens treåriga strategiperiod, under vilken bidragsbeloppet ökade med nästan 16 procent från föregående treårsperiod till 123 miljoner euro. Med hjälp av de utdelade bidragen möjliggörs totalt 396 års spetsforskning.

Profilbild för JAES

Stiftelsens ledande tanke har ända från början varit att möjliggöra långsiktigt arbete, vilket också märktes under de exceptionella år som coronapandemin orsakade under strategiperioden. Stiftelsen stödde projektaktörerna genom att flexibelt möjliggöra ändringar i och förlängningar av tidsplanen för fleråriga projekt.

Ett av målen för perioden var att stärka stiftelsens bidragsverksamhet inom teknik vid sidan av den redan starka bidragsverksamheten inom medicin. Andelen bidrag till områdena teknik och vetenskapsgrenar som stöder teknik ökade med 29 procent jämfört med föregående treårsperiod. Stiftelsens andel av stiftelsefinansieringen för teknisk forskning i Finland var enligt en utredning som gjorts av Stiftelser och fonder rf cirka en tredjedel 2022.

Fokus på förnyelse av vetenskap och konst och stärkande av riskhanteringsförmågan

”Vi har toppforskare och toppkonstnärer i Finland, men vi måste se till att det finns starka aktörer i Finland också i framtiden. Detta är ett av de viktigaste målen för vår nästa strategiperiod 2024–26”, säger stiftelsens ombud Hanna-Mari Peltomäki.

Stiftelsen har redan länge i sin bidragsverksamhet fokuserat på aktörer som visat sin kompetens, men det lönar sig också för unga forskare, till exempel forskare som håller på att bilda en egen grupp, att bekanta sig med stiftelsen. Under de kommande åren iakttar stiftelsen särskilt unga gruppledare och forskare i mellanfasen för att påskynda deras karriärer.

”Av sökanden förväntar vi realism gällande målen i ansökan. Alltså ju större och längre bidrag som söks i euro, desto mer övertygande bevis ska det redan finnas”, betonar Peltomäki.

”Bidragsbesluten baserar sig alltid på en kollegial bedömning. En bra forskare kan bygga upp planen realistiskt utifrån sin egen erfarenhet och kompetens”.

Stiftelsens principer för att bevilja bidrag skiljer sig kraftigt från andra stora stiftelsers. Den delar till exempel inte alls ut några personliga stipendier. Tvärvetenskapliga konsortieprojekt med flera aktörer är däremot mycket välkomna. I verksamheten betonas ett high risk–high reward-tänkande. För projekt som framskrider bra kan man också ansöka om fortsatta bidrag.

Inom konst och kultur ligger prioriteringen på verksamhet som förnyar konsten och branschen, inte enbart på att upprätthålla strukturer. Att öka det kulturella kapitalet till exempel genom att möjliggöra internationella toppbesök har varit en av stiftelsens ledande idéer. Behovet av att kunna testa och främja viktiga aktuella utvecklingstrender och samarbetsformer identifieras dock allt tydligare.

”Vi måste se till att det finns starka aktörer i Finland också i framtiden.”

Hanna-Mari Peltomäki

Inga teman eller ansökningstider

För den påbörjade treårsperioden har man inte fastställt särskilda teman eller programansökningar.

”Vi bygger inte bidrag kring teman, utan tvärtom vill vi ha så fria händer som möjligt. Intressanta idéer från trovärdiga aktörer inom de områden som stiftelsen stöder är alltid välkomna.”

Jane och Aatos Erkkos stiftelse har inte heller några ansökningstider, utan en ansökan kan lämnas in när som helst.

Vid bedömningen av bidrag är de centrala kriterierna den sökandes verifierade förmåga att genomföra projektet, djärvheten i målsättningen, dess betydelse för och inverkan på sin bransch samt naturligtvis realismen i och kvaliteten på genomförandeplanen. Stiftelsens styrelse fattar de slutliga besluten utifrån expertgruppers rekommendationer. Antalet beslutsmöten är fyra per år.

Jane ja Aatos Erkon säätiön uutiskirje

Uutiskirjeemme tilaajana saat ajankohtaiset kuulumiset sähköpostiisi neljästi vuodessa.

Tilaamalla uutiskirjeen hyväksyt tietosuojaselosteen.