2005

Beviljade bidrag

BIDRAGEN SOM BEVILJADES ÅR 2004 TOTALT:

678.000 € + 200.000 USD

(summan kan innehålla beviljade bidrag som inte ännu publicerats)


Tammerfors universitet

Femårig professur för nordamerikansk forskning

500.000 €


World Childhood Foundation

200.000 USD


Hamnisbrytaren S/S Turso

Restaureringsprojekt

75.000 €


Tero Saarinen Company

25.000 €


Christine and Göran Schildt Foundation

20.000 €


Tanja Hautala

20.000 €


Kaarina Winter

20.000 €


Krigsinvalidernas brödraförbunds stöd- och traditionsstiftelse

Eljas Erkkos fond

10.000 €


Balettdansösen Minna Tervamäki

8.000 €


Filträra