Etusivu » Artiklar » Diskret för naturens bästa

Diskret för naturens bästa

Även en allmän stiftelse kan vara en betydande finansiär av miljöarbetet. Av Jane och Aatos Erkkos stiftelses bidrag har cirka en fjärdedel, sammanlagt 30 miljoner euro, under de senaste tre åren riktats till projekt för en hållbarare framtid.

Profilbild för Admin

Henri Kähönen

nainen istuu korkealla kalliolla kauniin metsä- ja järvimaiseman äärellä

Bild: iStock

Företrädare för tolv finländska stiftelser och fonder samt Finlands Akademi sammanträdde i april i Vetenskapens och hoppets hus för det första mötet med det kollegiala nätverket för finansiärer av miljöarbete.

Naturen och klimatet är av goda skäl prioriterade områden för flera stiftelsers bidragsverksamhet. Många organisationer som deltog i evenemanget fokuserar aktivt på att lösa just problemet med en hållbar framtid.

Även de så kallade allmänna stiftelserna har en betydande, om än ofta osynlig, roll när det gäller att möjliggöra nya lösningar.

30 miljoner euro för natur och klimat

Jane och Aatos Erkkos stiftelse har som främsta mål att främja och stödja forskning och undervisning inom teknik, ekonomi och medicinsk forskning. Vi främjar också konst och kultur samt ”idrottsliga aktiviteter samt fysisk fostran och välbefinnande”.

Natur eller klimat nämns inte i stiftelsens stadgar. Vi har inte heller genomfört riktade bidragsansökningar för projekt som särskilt gäller natur eller klimat.

Trots detta riktades en fjärdedel av vårt bidragsbelopp på 123 miljoner euro under åren 2021–23 till forskningsprojekt som syftar till en hållbar framtid.

Som en finländsk stiftelse är vi en ganska betydande finansiär av miljöarbete. Hur är det möjligt?

För det första beviljar vi också bidrag till forskning inom andra vetenskaper när det möjliggör och stöder forskning inom de områden som definieras i våra stadgar, dvs. teknik, medicin eller ekonomi.

Därför har i synnerhet naturvetenskapernas andel av våra bidrag varit betydande år efter år. Det är svårt att föreställa sig en spetsforskning inom teknik och medicin utan en vetenskaplig grundforskning av hög kvalitet.

För det andra blir kopplingen mellan natur och klimat och stiftelsens prioriteringar allt starkare, vilket framgår av de ansökningar som vår stiftelse tar emot. Allt fler forskningsprojekt oberoende av vetenskapsområde hänför sig till hållbarhet. I bidragsansökningar som gäller konst och kultur har natur och klimat hittills inte framhävts lika starkt.

”Det är svårt att föreställa sig en spetsforskning inom teknik och medicin utan en vetenskaplig grundforskning av hög kvalitet.”

Från molnens egenskaper till boreala skogsbränder

Under de senaste tre åren beviljade vi bidrag för direkt natur- och klimatrelaterad forskning till ett belopp av sammanlagt över tio miljoner euro.

Teman för de projekt som vi understödde var klimateffekter av skogsbränder i det boreala området, monoterpener som frigörs från skogarna, mekanismer för växters tillväxt på molekylnivå, hantering av gruvindustrins avfall, vattenreningstekniker, molnens egenskaper, mätning av svart kol, kustekosystemens betydelse för att stävja klimatförändringen samt mätare och konsekvenser av förändringar i den biologiska mångfalden.

Utöver de ovannämnda temana beviljade vi sammanlagt 20 miljoner euro i bidrag för annan forskning som möjliggör en hållbar framtid. Projekten fokuserade till exempel på ren stålproduktion, nya material, matproduktion, cirkulär ekonomi och energilagring.

Bild: iStock

Naturen och klimatet är en allt fastare del av forskningen inom teknik, medicin och ekonomi. Ny teknik från miljövänliga kyllösningar till konvertering av koldioxid behövs för att minska utsläppen och användningen av naturresurser. Vi förstår allt tydligare den biologiska mångfaldens konsekvenser för folkhälsan och utvecklingen av pandemier. Välplanerade ekonomiska incitament har en central betydelse när det gäller att göra individers och företags verksamhet hållbar med tanke på naturen och klimatet.

Finansiärer av miljöarbete samarbetar

Det samarbete mellan finansiärer av miljöarbete som inleddes i april skapar nya förutsättningar för stiftelserna och fonderna att agera till förmån för naturen och klimatet. Syftet med nätverket är att dela med sig av god praxis, utveckla verktyg i anslutning till temat och bygga upp en gemensam kunskapsbas.

Vi vet till exempel ännu inte hur många miljoner euro per år som stiftelser och fonder tillsammans anslår till arbete för naturen och klimatet, eftersom forskningen inom detta område inte följer de traditionella klassificeringarna av vetenskapsområden. Det språk som vi gemensamt använder behöver också definieras närmare: talar vi till exempel om naturen eller miljön?

Stiftelsernas eget miljöansvar är ett tema som intresserar alltmer under de närmaste åren och där det finns efterfrågan på samarbete och delning av inbördes information. Stiftelsernas indirekta klimatpåverkan genom bidrag och investeringar är betydande, och därför behöver vi effektiva och ändamålsenliga metoder för att minimera de negativa konsekvenserna.

Detta arbete för naturen och en hållbar framtid kommer stiftelser och andra finansiärer – även vi allmänna stiftelser – att göra alltmer tillsammans i framtiden.

Jane ja Aatos Erkon säätiön uutiskirje

Uutiskirjeemme tilaajana saat ajankohtaiset kuulumiset sähköpostiisi neljästi vuodessa.

Tilaamalla uutiskirjeen hyväksyt tietosuojaselosteen.