Suomi / English / Svenska

BEVILJADE BIDRAG 2007

3.494.455 € + 65.000 USD

Helsingfors universitet

forskarkollegium

Jane och Aatos Erkkos professur i nytidsorienterad samhällsforskning

2.920.000


Akademiforskare Hannes Lohi

Forskningsgruppen för hundgenetik

190.000


Hamnisbrytaren S/S Turso

Restaureringsprojekt

80.000


Finlands Youth For Understanding

Hemma i världen – Youth For Understanding -organisationen som föregångare för internationalisering i Finland 1958–2008, forskningsprojekt

80.000


K.J. Ståhlbergs stiftelse

Forskningsprojektet “Republikens president i Finlands beslutsfattandeprocess”

76.835


Tero Saarinen Company

50.000


Sibelius Akademins grundade förening

The Friends of Sibelius Academy (FSA)

40.000


Kymmenedalens yrkeshögskola

Sökö II-projekt, verksamhetsmodell för hur en stor oljebekämpningsoperation skall koordineras

32.000


The American Scandinavian Foundation

40.000 USD


World Childhood Foundation

25.000 USD


Krigsinvalidernas brödraförbunds stöd- och traditionsstiftelse

Eljas Erkkos fond

10.000


Arkkitekturbyrå Valvomo Oy

Utställning i New York

6.000


Docent Sara Heinämaa

Forskarbesök till Japan och USA

5.120


Erkko-gymnasiet i Orimattila

Stipendier

4.500